Nyheter

EnglishSwedish

Kulturrådets krisstöd för inställda och uppskjutna arrangemang

Den 25 februari öppnar ansökan för stöd för inställda och uppskjutna arrangemang sista kvartalet 2020. Enskilda konstnärer kommer inte att kunna söka, men däremot musikgrupper. Och då är det viktigt att tydligt redogöra för och motivera att ansökan gäller just en grupp och inte enskilda personer.

Deadline för ansökan om stöd för konserter är den 17 mars. Kulturrådet bjuder in till webbinarium om stödet redan på fredag den 26 februari.

De inställda och uppskjutna arrangemangen ska ha anordnats för allmänheten och ha offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten. Men – stödet kan bara sökas för arrangemang som har ställts in eller skjutits upp på grund av att det omfattas av de föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som regeringen eller en länsstyrelse har meddelat för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19”. Det är dessa tuffare krav som gjort att detta stöd har försenats något. Kulturrådet gör just nu en matris i excel som visar vilka förbud och föreskrifter som gällt när och var i landet under aktuell period. Det är de sökande själva som behöver kolla upp vad som gällde för de aktuella konserterna när de ställdes in/sköts upp. 

Därmed kommer inte inställda gig i skolor eller i andra kommunala verksamheter att kunna ersättas av detta stöd! 

Stödet kommer heller inte att kunna ta hänsyn till det faktum att många inte ens har kunnat/vågat boka in arrangemang under sista kvartalet av 2020. Om detta stöd inte passar er grupp hänvisar Kulturrådet istället till stödet för särskilda behov – med deadline den 4 mars 2021!

Avslutningsvis kommer här Kulturrådets egen tipslista:

•Börja i tid!
•Läs anvisningarna!
•Skicka in kompletta ansökningar!
•Sök i kollektiv om ni är enskilda konstnärer!
•Skilj på regionernas rekommendationer och föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som regeringen och länsstyrelsen har meddelat.
•Kulturrådets webbinarium fredag den 26 februari kl. 12.00

Läs mer om stödet här!

Ansökan till “Omstarta mig” är öppen

Stort tack, alla ni som deltog på vårt stormöte den 22 februari! Nu öppnar vi ansökan för Omstarta mig! Och här kan ni hitta materialet Amanda Elefelt visade under sin föreläsning (lösenord skickades i medlemsbrev den 23/2).

Pandemin har ju i stort sett inneburit arbetsförbud för vårt fält. Nu väntar vi alla på den stora Återstarten av kulturlivet. Inför denna vill vi erbjuda våra medlemmar en möjlighet till stöd i att förbereda er – och uppdatera er!

Nu är det dags att ansöka. I ansökan – som är ett enkelt webbformulär – anger ni vad som känns mest angeläget för er att uppdatera och lära sig mer om: foto, text, film, streaming, webb eller annat.

Deadline för ansökan är måndag 8 mars!

Vi kommer att kunna välja ut cirka 30 olika personer som representerar olika artister och musikgrupper. Vi vet att det finns personer som representerar fler grupper men vi vill nå ut med kunskapen till så många som möjligt.

Omstarta mig! innehåller kunskapshöjande coachning i smågrupper samt ett mindre ekonomiskt stöd för att uppdatera presentationsmaterialet.

Vi startar med coachning: En halvdag (4 tim ink paus) i smågrupp – och vi försöker dela in i grupper efter det tema som känns mest angeläget. Här går vi igenom var och ens behov och ger konkreta tips och råd. Någon från oss på MCV kommer hålla i det. Målet är att alla ska känna sig redo att beställa det som behövs efter denna halvdag.

I Omstarta mig! ingår också att varje deltagare får ett ekonomiskt stöd på cirka 4000 kr. Den summan faktureras sedan MCV direkt från konsulten ni tagit hjälp av. MCV vill också försöka hjälpa till att hitta samordning för att komma ner i pris – att t.ex. hjälpa till att anlita samma fotograf för en heldagssession med flera musikgrupper samtidigt.

Välkommen med din ansökan: Länk till formulär.

Framflyttad deadline för arbetsstipendier: 1 mars

Arbetsstipendiet ska ge dig som frilansande yrkesverksam musiker möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. Stödet kan exempelvis användas till arbets- och levnadsomkostnader under en koncentrerad arbetsperiod eller till fortbildning, arbetslokaler eller investeringar i utrustning och material.

Stipendiet kan vara ett-, två- eller femårigt. Inom musikområdet delas främst ettåriga stipendier ut, cirka 200 stycken per år. Beloppet för ettåriga arbetsstipendier är i allmänhet 50 000 kr, medan de två- och femåriga är på 100 000 kr per år.

Läs mer här och ansök senast den 1 mars!

Musikcentrum Väst + Keychange = sant

Musikcentrum Väst har givetvis skrivit under Keychanges utfästelse om att bidra till en jämställd musikbransch. Keychange är ett globalt nätverk som arbetar för just det – total jämlikhet mellan könen i musikindustrins alla delar.

Har din organisation eller ditt företag inte skrivit under ännu – titta in på Keychanges sida och se hur ni går tillväga! Varje undertecknare får själv formulera de löften som inkluderas i sin egen försäkran och alla kan göra någonting för att bidra.

I Sverige drivs Keychange av vår syskonorganisation Musikcentrum Öst som bland mycket annat arrangerade två digitala samtal i veckan som gick. Ett med Ann Werner, docent i genusvetenskap, där hennes senaste artikel What does gender have to do with music, anyway? är utgångspunkten och ett om jämställd programläggning.

Skapande skola – musik

Nya och spännande akter trillar in på Musikcentrums gemensamma sida för musikaliska Skapande skola-projekt.

Kolla här!

MCV-artister spelar västkustjazz i P2

När Jazzradion i P2 nyligen uppmärksammade Göteborg fick både Anders Boson Jazzensemble och Kakafoni representera den nya västkustjazzen.

Lyssna här!