Okategoriserade

EnglishSwedish

Regeringen avsätter 60 nya miljoner till kulturen – men räcker det?

I årets första extra ändringsbudget på 18 miljarder kronor avsätter regeringen 60 nya miljoner till kulturen – och dessutom föreslås en förlängning av evenemangsstödet. Men det är alldeles för lite, framhåller företrädare för kulturlivet. På grund av de nya restriktioner som sattes in efter julen höjs nu stödet alltså till 180 miljoner kronor för det första kvartalet 2022, och vi hoppas att stödet snabbt når ut till behövande kulturaktörer och kreatörer!

Läs regeringens pressmeddelande här.

Musikbransch VGR

Få ett rejält grepp om regionens musikbransch! Många verksamma bolag, aktörer, musiker, artister, producenter och arrangörer saknar en gemensam grund och lokal plattform att stå på. Under kursen Musikbransch VGR förmedlas kunskapsspridning, samarbeten och användbara verktyg för att du som kulturaktör ska kunna ta nästa steg i din karriär.

Kursen arrangeras av Kulturakademin, Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen – i samarbete med Musikcentrum Väst samt med tekniskt stöd av studio Music A Matic och DMG Education.

Läs mer här och anmäl dig senast den 23 januari!

VGRs kulturnämnd söker sakkunniga till referensgrupp

Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar varje år 20 miljoner kronor till det fria kulturlivet i Västra Götaland via medel till utvecklingsprojekt. Nu söker VGR sakkunniga till den konstnärliga referensgruppen som ska utgöra ett stöd i projektbedömningen 2022-2023. Uppdraget går bland annat ut på att granska inkomna ansökningar utifrån respektive konstområde, samt göra en kvalitetsbedömning av innehållet. Arbetet är arvoderat. Något för dig?

Läs mer och ansök här senast den 7 februari.

Stressad och orolig?

Det är tydligt att många inom musikbranschen och bland våra medlemmar mår dåligt av stress och oro på grund av det fortsatt rådande pandemiläget. Det är en allvarlig sits för många som sliter med sin ekonomi, sysselsättning och svajiga framtidsutsikter.

Nu startar Kulturakademin en kurs som behandlar stress- och oroshantering, med tips på verktyg och strategier för att hantera de känslor och tankar som många gånger följer med stress och oro.

Anmälan och information via denna länk.

Bygg en lönsam närvaro på nätet

Kulturakademins kurs Att sälja på nätet syftar till att du som deltagare ska få en orientering och fördjupning i hur du på bästa sätt kan nå en lyckad försäljning på nätet. Kursen tar bland annat upp ditt personliga varumärke, vad du kan erbjuda utifrån din bransch och hur du paketerar dig på ett smart sätt.

Ansökan senast den 3 april. Anmälan och information hittas här

I mötet med en ung publik

Jobbar du med scenkonst för barn och unga? I Kulturakademins mikrokurs I mötet med en ung publik får du veta mer om mötet med den unga publiken och vilka utmaningar som kan möta dig både före, under och efter en föreställning. Kursen bygger på självstudier och ansökningar antas allt eftersom de kommer in.

Mer information och anmälan hittas här

Nytt ansikte på kontoret

 

Vi är så himla glada över att få välkomna vår nya medarbetare Annelie Johansson till MCV-kontoret! Annelie är frilansande musiker, låtskrivare, producent och arbetar också bland annat som inkluderingssamordnare för studieförbundens musikverksamheter.

Annelie kommer under våren 2022 att arbeta med projektledning och kommunikation hos oss, och nås på annelie@mcv.se.