Nyheter

EnglishSwedish

Jazzahead i digital form – ska du åka?

Den 29 april–2 maj går den största internationella jazzmässan, Jazzahead, av stapeln.
Tänker du åka dit?
Tänk på att:
I dag, 16 april, är det sista chansen att ansöka om ett fritt deltagarpass hos Export Music Sweden!
Meddela oss att du ska dit!
Uppdatera artistsidor och länkar!
Mässan inte kommer att bli vad den brukar vara – färre delegater och digitalt program!
Läsa på om nyckelpersoner som ska dit!
Kolla in programmet och bestäm vad du ska delta i!

I dag, 16 april, är det sista chansen att ansöka om ett fritt deltagarpass hos Export Music Sweden. Men man kan också betala själv och registrera sig själv via mässans egen hemsida fram till dess att den startar.
I normala fall äger Jazzahead rum i tyska Bremen men nu kommer mässan att hållas i digital form. Vad innebär det? Är det någon idé att delta?Musikcentrum Riks internationella koordinator, Ragnar Berthling – som också är verksamhetsledare för Musikcentrum Öst, svarar:

Varför ska man åka till Jazzahead?

– Jazzahead är den internationellt största mötesplatsen för jazzmusik. Men IRL-deltagande kräver en rätt omfattande insats. Jag börjar boka möten ett par månader i förväg och håller en kontinuerlig kontakt med nyckelpersoner på årsbasis.
– För att en frilansande musiker ordentligt ska kunna utnyttja sin tid där krävs mycket förberedelser. Det handlar om att definiera sina lång- och kortsiktiga mål. Jag har tidigare haft en frivillig onlineworkshop för alla musikcentrummedlemmar som vill och ska vara på plats där jag går igenom det praktiska. Eventuellt kommer jag att ha en liknande i år för den digitala. Problemet är att organisationen av Jazzahead är ganska lös i kanten just nu så det måste klarna lite mer men alla som är registrerade och medlemmar i något musikcentrum kommer att bli kontaktade före mässan och jag kommer att stötta på det sätt jag kan.
– Utöver förarbetet och arbetet på plats behöver man lägga ytterligare tid på efterarbete när mässan är över.

Varför ska man ”åka dit” i år när mässan är digital?

– Jag har deltagit i ett femtontal internationella musikmässor under pandemin och kvaliteten har verkligen varierat. WOMEX, som är världsmusikversionen av Jazzahead, var till exempel tämligen oorganiserad och ägde rum på en dålig plattform – men blev ett tillfälle att hålla igång nätverket och jag hade en rad zoom-möten utanför plattformen.
– Nu är det ett helt annat läge eftersom livescenerna med största sannolikhet kommer att börja öppna upp i höst och jag ska försöka få till så mycket möten, matchmaking (jag hoppas att Export Music Swedens matchmaking blir av) och annan uppdatering av mina egna kontakter och kunskap som möjligt.

– OM det finns möjlighet till mer konkreta diskussioner om livegig så ser jag fram emot det. Jag har alltså stora förhoppningar på att få mycket gjort under mässan. Just nu är det drygt 500 delegater registrerade, varav ett åttiotal musiker och lika många agenter, men bara ett fyrtiotal ”presenters” – festivaler, klubbar etcetera. så Det är alltså nu en klar övervikt för säljare och betydligt färre köpare. Jag tror i och för sig att det kommer att hända mycket innan mässan börjar – men man ska vara beredd på att det inte kommer att vara ens i närheten av en normal mässa. 2019 var det 3400 delegater.

– Jag tycker att det är självklart att alla med internationella ambitioner skall söka  ExMS-stödet och om du blir uttagen – se till att du är ledig de dagarna! Kolla in så mycket seminarier och showcasespelningar du kan, läs på och boka möten! Och som inför alla mässor ska du förbereda ditt digitala material, tänka på din hisspitch när du bokar möten och se till att du kan få det du vill ha sagt på max 5 minuter.
– Du som har varit där förut bör tänka igenom hur du vill överföra det arbetet till digital form och jag rekommenderar att du utnyttjar den lite mindre mängden deltagare till att försöka läsa på kring nyckelpersoner. Min erfarenhet är att det är de viktigaste som också åker på digitala mässor.

Hur kan man dra nytta av att man är medlem i Musikcentrum om man åker dit?

– IRL handlar det om att jag samordnar förmedlingsarbetet för de tre föreningarna och stöttar alla medlemmar. Nu kommer jag att höra av mig till alla registrerade och erbjuda någon form av kick-off-snack med råd och trix. Men i år har Musikcentrum Riks gett möjlighet till alla föreningar att ha en representant där – så det finns också möjlighet att få stöd av sin regionala förening. Jag kommer att stötta alla på plats men känner självklart MCÖ-artisterna bättre och kan ge en mer personlig stöttning där. Eventuellt kommer jag att kunna ha ett ”morgonmöte” torsdag och fredag för den som vill.
– Oavsett om ni tar kostnaden själv eller söker stöd av ExMS – se till att ni registrerar er så snart som möjligt! Om det blir ett kort inför-mässan-möte på zoom kommer det att ske tidigt samma vecka som Jazzahead börjar.

– Sen är det alltid viktigt att se den kollektiva bilden. Vilken nytta har hela vårt nätverk av att Musikcentrum jobbar internationellt? Varje gång en representant för Musikcentrum deltar i ett internationellt sammanhang, en panel eller en mässa, öppnas ett nytt fönster till det svenska musiklivet. Som helhet kommer detta arbete, som alla medlemmar är med och stöttar genom sitt medlemskap, att göra att vi är betydligt mer redo när hjulen börjar snurra igen. Alla insatser som görs bygger på att medlemmar kommer med inspel, berättar om saker som händer, informerar oss om vilka prioriteringar ni vill göra, när ni planerar internationella satsningar, när ni släpper ny musik, när ni har nya samarbeten. Om vi får den typen av information och idéer kan vi ta med dem i våra möten med det internationella musiklivet.

Utbildning och pandemi på innehållsrikt riksting

MCV:s Lasse Franck var på (digital) plats när det hölls Riksting för västerländsk konstmusik den 23 mars. Det var en mycket innehållsrik förmiddag vars kulturpolitiska ingredienser hade hög relevans för samtliga musikaliska genrer – inte bara för konstmusiken. En av dessa ingredienser var Musikcentrums enkätundersökning.

Susanne Rydén, preses i Kungl. Musikaliska Akademien och VD för Musik i Syd, inledde med att berätta om satsningen Sjungande barn. Hon förklarade Skolverket oförmöget att betrakta estetiska ämnen som kunskapsområden – estetiska ämnen ger inte längre meritpoäng på gymnasienivå och nu föreslås att elevens val ska plockas bort från grundskolans läroplan. Dessutom utnyttjas inte musikens positiva påverkan inom andra ämnen trots att forskning tydligt visar att den gynnar hjärnans utveckling och lärande.
– Hur många undersökningar om den klassiska musikens positiva påverkan för studiero och koncentration ska behöva presenteras innan vi litar på resultatet? Ska vi inte ta signalerna på allvar när lärosäten som t ex Handelshögskolan i Stockholm initierar kurser inom estetiska områden för att främja kreativiteten – just för att studenterna inte rustats med detta i sin tidigare skolgång, frågade Rydén.

Forskning och rektorer kan främja musikundervisningen
I den efterföljande diskussionen tryckte moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Olin på att musiklektionerna är få i jämförelse med andra ämnens och på att vi i Sverige har färre lektioner än i exempelvis Danmark. Hon menar också att det finns alla möjligheter att skapa goda förutsättningar för musikundervisning även om elevens val skulle försvinna och att det i hög grad är upp till varje skolas ledning och rektor.
Utbildningsutskottets socialdemokratiska ordförande Gunilla Svanstorp konstaterade att många musiklärare är oroliga för sina tjänster och tycker att politikerna lyssnar för lite på forskningen.
Axén Olin och Svanstorp enades om att forskningsresultat och goda exempel behöver synliggöras och spridas innan Rydén avslutade med förhoppningen att en betydande del av landets rektorer är med nästa gång saken diskuteras.

Kulturjournalisten, musikern och musikläraren Sofia Lilly Jönsson läste sitt skrivna och mycket uppskattade anförande Du är sången. Om sången som beredskap.

Kan den levande blåsmusiken leva?
Noomi Hedlund
höll ett anförande om blåsmusikens framtid som inleddes med en tillbakablick där hon konstaterade att den varit hotad länge, att varningssignaler och larmrapporter har uppmärksammats, men att den negativa utvecklingen ändå tycks fortsätta. För 50 år sedan fanns mer än 30 professionella blåsensembler – i dag finns bara nio.
– Om inget görs nu riskerar vi att gå ett allt tystare, gråare och mer och mer digitalt samhälle till mötes där somliga blåsinstrument bara finns kvar i arkiv från en svunnen tid, sade Noomi, vars anförande går att läsa i sin helhet här.

Musiklivet efter pandemin
Svensk Scenkonsts VD Mikael Brännvall pratade om livet efter pandemin och uttryckte optimism när det gäller publikens återkomst till scenerna. Han tror inte att det finns någon risk att det av pandemin framtvingade konsumtionsbeteendet – där vi upplever det mesta via skärmar – består. Däremot uttryckte han oro när det gäller utövarna och tog upp Musikcentrums enkätundersökning som visar att var tredje musiker överväger att lämna yrket. Att barn och unga nu har missat ett halvt skolstadiums möten med kultur bekymrade honom också.
Brännvall konstaterade vidare att det talas mycket om vad musiken och musiklivet nu behöver få av staten och menade att det är lika viktigt att vända på det hela och ställa sig frågan vad musiken kan ge samhället när det ska återhämta sig.

Christer Nylander (L), Vasiliki Tsouplaki (V), Per Lodenius (C), Aron Emilsson (SD), Roland Utbult (KD) och Pernilla Stålhammar (MP) samlades hos moderator Noomi Hedlund medan Lawen Redar (S) och Viktor Wärnick (M) deltog via länk.

Eniga kulturpolitiker självkritiska
De kulturpolitiska talespersonerna för samtliga riksdagspartier deltog därefter i ett panelsamtal, föredömligt modererat av Noomi Hedlund. Kulturutskottets ledamöter uppvisar en stor enighet över partigränserna och verkar överens om att den nuvarande situationen har blixtbelyst brister i socialförsäkringssystemet som måste åtgärdas och skapat nytt tryck på att det ska fungera också för kombinatörer. Liksom om att de måste göra mer för att öka tryggheten för fria aktörer – exempelvis genom satsningar på centrumbildningarna och kulturallianserna.
Lawen Redar (S) konstaterade att stipendier inte är sjukpenninggrundande. Men det borde de kanske vara?

Christer Nylander (L) menade att återstartsutredningen måste vara offensiv och följas upp ordentligt. Viktor Wärnick (M) passade på att nämna det förslag om en 70-procentig kostnadstäckning för inställda evenemang som hans parti väckt och som veckan efter rikstinget presenterades av regeringen.
Alla oroades också av att det är färre som söker musikhögskolornas utbildningar.
– Det är inte en kultur- eller utbildningspolitisk fråga – det är en samhällsfråga, sade Nylander som också hävdade att digitaliseringen visserligen är nödvändig men inte lösningen på särskilt mycket eller framtiden för svensk kultur.
Samtidigt som politikerna nu inser att de behöver förbättra stöd- och trygghetssystem, och anpassa dem efter kulturarbetares förutsättningar, menar de att kulturlivet självt också har lärdomar att dra – exempelvis om hur man kontrakterar varandra.

Riksting för västerländsk konstmusik arrangeras av Kungl. Musikhögskolan i samverkan med Kungl. Musikaliska Akademien och Svensk Scenkonst.

MCV Guidar: Digital distribution

MCV svarar på frågor titt som tätt. Härom dagen inkom denna relevanta fråga. Här kan du läsa vårt svar. Något att tillägga? Det är fritt fram att komplettera i kommentarsfältet <3

Om digital distribution: Jag undrar om ni kan hjälpa mig med hur sjutton man gör för att publicera musik/skivor på t ex Spotify? Det känns som en djungel!

Ett första steg är att försöka få en ”riktigt” distributionsavtal som även inkluderar digital sådan. Dvs. ett avtal med någon av de större distributionsbolagen, till exempel:

Border som ju dessutom sitter i Göteborg, https://www.bordermusic.eu

Naxos med Sverigekontor i Örebro: https://naxosdirect.se/page/kontakta-oss-3

– Även Playground kan man få avtal kring bara distribution: https://www.playgroundmusic.com/distribution

Om du inte hittar en ”all-inclusive-distribution” via något av de större bolagen, så är det en djungel J

De flesta jag pratat med använder Distrokid eller CD Baby och verkar nöjda med det.  Det finns några detaljer med hur du ska få betald för originalmusik som du själv måste lösa hos vissa tjänster, har någon sagt mig. STIM har ganska mkt info om detta.

Med risk för att göra djungeln ännu snårigare vill jag också nämna Record Union och Amuse, som är svenska tjänster för digital distribution och som jag ofta hör talas om vid sidan av CD Baby och Distrokid, och dels meddela att jag i går (210213) lyssnade på ett webbinarium där representanter för flera distributionstjänster (varav de flesta iofs arbetar företrädesvis med labels – men många även med enskilda artister) verkade vara överens om att det är bra att kontakta flera olika distributionstjänster – för att förklara vad man vill ha hjälp med få höra vad de kan erbjuda – innan man bestämmer sig.

En av grundförutsättningarna man behöver ta ställning till är huruvida man ska betala årsavgifter, engångssummor eller genom att ge distributören provision. Men det finns naturligtvis fler faktorer att fundera över.

Det här är den bästa jämförande genomgången av olika distributörer jag har lyckats hitta (men där fattas t.ex. Record Union): https://aristake.com/digital-distribution-comparison. Så jag rekommenderar att ta en titt på den om du vill fördjupa dig lite (återigen: med risk för att djungeln tätnar – men också med möjlighet till att den blir glesare och ljusnar).

Och de panelister som deltog i gårdagens webbinarium och som uppmuntrade till kontakt kom från The Orchard, CD Baby, Aloaded, Secretly Noord och Ingrooves.

 

 

 

Ny rapport: Det svenska musikundret – små företag på en global arena

MCV:s Lars Elf deltog på seminariet ”Det Svenska Musikundret” idag (210330) med fokus på en ny rapport skriven av Daniel Johansson forskare vid Linnéuniversitetet.

Förutom Daniel medverkande: Jesper Thorsson, Export Music Sweden, Linda Portnoff; vd Tangy Market, Marit Woody, operativ chef Musikförläggarna. Moderator Pernilla Norlin, vice vd Entreprenörskapsforum

Tillbakablick och framtidsspaning med fokus på svensk musikexport. Dagens musikbransch ser inte ut som som för 15 år sedan: Techbolag, producenter, apptillverkare och musikbolag går nu i bräschen, och konstnärer, små- och mellanstora bolag behöver anpassa sig efter kartan. 

En enig panel konstaterade att alla borde läsa rapporten som är både faktaspäckad, intressant, och innehåller i viss mån en bild av hur framtiden kan se ut. 

Här hittar ni rapporten: https://entreprenorskapsforum.se/2021/03/30/det-svenska-musikundret-ar-utmanat/

Bilden är lånad från samt dagens seminariearrangör Entreprenörskapsforum.

Lina Horner ny ordförande för MCV


Lina Horner är MCV:s nya ordförande.
Foto: Hans Olsson/Viktor Turegård

Den här veckan inleddes med att Musikcentrum Västs årsmöte genomfördes digitalt för andra året i rad. Stort tack till alla som deltog!

Årsmötet, som är MCV:s högsta beslutande organ, klubbade igenom en stadgeändring som förtydligar hur du som medlem kan lämna in motioner till årsmötet. Se stadgarna med nya paragraf 6 här!

Den avgående styrelsen delade upp presentationen av årets verksamhetsberättelse mellan sig och när styrelsen hade beviljats ansvarsfrihet av årsmötet var det dags för val av ny styrelse.

Avgående ordföranden Henrik Wartel avtackades, liksom ledamöterna Anna Heikkinen och Chinaski Nymark, med uppskattande ord (och med blombud) och valberedningens förslag till ny styrelse antogs utan ändringar.

Till ny ordförande för MCV valdes Lina Horner. Lina är fritt verksam artist och låtskrivare och driver egna etiketten Little Low Recordings där hon släpper skivor i eget namn. Hon är till vardags också ansvarig för utbildningen Artist- och produktionslinjen på Löftadalens folkhögskola. Så här säger hon om sitt nya uppdrag:

– Jag tycker att MCV har en mycket viktig roll att spela i denna oerhört tuffa tid för musiklivet, som igångsättare och stödjare i återstarten. Under 2021 tycker jag också – som alla år – att det fortsatt är väldigt viktigt att jobba för en mer jämställd och inkluderande bransch.

Övriga nya ledamöter i styrelsen är Aurelia Dey, Anna Cochrane och Maud Lindström. Ledamöterna Jonas Simonsson, Tormod Tvete Vik och Johan Björklund valdes om.

Kolla in några av styrelsens fantastiska artistsidor här nedan! Snacka om bred kompetens!🤩
Lina HornerGroupa, Aurelia Dey & The NeighboursThymeshiftMaud LindströmTzeitel

För kontakt med Lina Horner: Maila mcv@mcv.se
Pressbild: Klicka på denna länk! Foto: Hans Olsson/Viktor Turegård

 

 

 

Operation: Omstart

Seminarium, gruppdiskussioner, tips inför omstarten – var med den 25 mars!

OBSERVERA att Operation: Omstart är någonting annat än Omstarta mig!
Det här är ett helt fristående seminarium dit alla är välkomna – även om det är en del av seminarieprogrammet under Folk- & världsmusikgalan och därför inriktat åt det musikaliska hållet. Kom och var med torsdagen den 25:e!

Pandemin har lamslagit livemusiken. Hur gör du som musiker och artist för att hålla skapandet vid liv under den största krisen musiklivet någonsin upplevt? Hur ser den ekonomiska strategin ut? Och hur ser planen ut för återstarten efter pandemin?

Musikcentrum bjuder, på torsdag den 25 mars klockan 10:00,  in musiker och artister till 1,5 timmars samvaro där vi fokuserar på verktyg, tips och råd inför omstarten av ett levande musikliv efter pandemin. Vi samlas först i helgrupp i Zoom för att värma upp med några inledande röster samt en genomgång av de teman som vi sedan kommer att fokusera på i mindre grupper.

Därefter delar vi upp oss i så kallade ”breakout rooms” och delar kunskap och inspiration kring olika teman som till exempel KreativitetenPengarnaDen strategiska planen och Presentationen. I varje grupp finns en på temat kunnig samtalsledare. Varje deltagare kommer att medverka i minst två samtal.
Allt avslutas med en sammanfattande samling i storgrupp.

Kom och hitta inspiration för omstarten!
Anmäl dig här senast den 24 mars!

Seminariet är ett samarbete mellan Musikcentrum och Kulturens.

Musikerfika med MCV

Nu startar vi våra digitala fikastunder igen! Eftersom vi fortfarande inte får chansen att ses live måste vi skapa andra möjligheter – så att vi får träffas på något sätt.

Vi kommer – med start redan i morgon – att öppna ett mötesrum via Zoom varje onsdag klockan 14:00–14:45, dit du kommer om du klickar på den här länken.

Varje fikastund kommer att ha sitt eget diskussionstema och vi startar i morgon med PR för dummies. Naturligtvis är även smarties på PR-området hjärtligt välkomna – men ingen fråga är för dum för att ställa och grundnivån är utgångspunkten.
Ta med dig en fråga eller flera – och gärna tips att dela med dig av – och häng på klockan två! I morgon, onsdag. Och varje onsdag därefter!

Vi hörs & ses! Förhoppningsvis redan i morgon!

Läs mer här!