Tidigare projekt

Omstarta mig
Projekttid: januari 2021 – dec 2023. 
MCV har genomfört tre omgångar av ett mentorprogram för musiker med stöd från Kulturrådet mellan år 2021-2023. Mentorprogrammen fokuserade på olika aspekter av musikers och artisters professionella utveckling, inklusive presentation- och marknadsföringsfärdigheter, bokningsarbete och utveckling av internationell karriär. Genom träffar med mentorer och deltagande i webbinarier erbjöds musiker, artister och  bandledare möjligheten att förbättra sin exportberedskap och internationella lansering av sin musik. Programmet involverade 15 akter från olika Musikcentrum-föreningar och inkluderade även nationella (i Tyskland) och internationella showcases (i Göteborg, Stockholm och Malmö). Deltagande mentorer bestod av erfarna yrkespersoner inom kultursektorn.

Musik på Teatern
Projekttid: januari 2021 – februari 2023.
I ett nära samarbete mellan Musikcentrum Väst, Riksteatern Väst, Västra Folkets hus och parkregionen och ABF Västra Götaland gjorde vi en gemensam satsning för att återstarta kulturlivet inom Västra Götalandsregionen. Vi ville återstarta livekonserter efter pandemin, bygga långsiktiga samarbeten och bredda publikgrupper. Vi genomförde 30 konserter under hösten 2021, vår/höst 2022 och våren 2023, med stöd av Västra Götalandsregionen.
 
Mer Musik Till Fler
Projekttid: januari 2022 – dec 2022.
Med vårt stora nätverk av livemusikbeställare – både offentliga och privata – samt vår vana av att producera konsertverksamhet i samverkan med andra, arbetade vi under 2022 på ett organiskt och metodiskt sätt för att förmera antalet bokningar i regionen –  äldreboenden, kulturhus, föreningar, bolag, arbetsplatser eller skolor – med hjälp av ett utökat projektstöd från regionen.
Vi skapade mer  än 170 jobbtillfällen för MCV:s musiker/artister.

Flyglar, finns dom?
Projekttid: januari 2015 – maj 2019.
Med vårt stora nätverk av livemusikbeställare – både offentliga och privata – samt vår vana av att producera konsertverksamhet i samverkan med andra, arbetade vi under 2022 på ett organiskt och metodiskt sätt för att förmera antalet bokningar i regionen –  äldreboenden, kulturhus, föreningar, bolag, arbetsplatser eller skolor – med hjälp av ett utökat projektstöd från regionen.
Vi skapade mer  än 170 jobbtillfällen för MCV:s musiker/artister. I projektet ”Flyglar, finns dem?” fokuserade vi på att utveckla förankringsarbetet efter genomförandet av flygelkartläggningen i Västra Götaland. Vi hade samlat cirka tvåhundra flyglar från fyrtionio kommuner. Projektets fortsättning innebar att fortsätta dialogen med flygelvärdar och arrangera konserter med frilansande pianister för att inspirera förvaltare av flyglar att skapa arrangemang för levande musik. Vi strävade efter att ge flyglarna en plats i sammanhanng på udda spelplatser inom Västra Götalandsregionen där de kunde möta publik. Vi prioriterade flyglar som var något bortglömda eller underutnyttjade men också sådana som var i bruk och där det fanns intresse för bevarande och restaurering. Projektet gav arbetstillfällen för 77 musiker.


Konsertfilmer
Projekttid: 2021-2022
Under pandemin har MCV satsat på att spela in livekonserter för medlemmar. Dessa inspelningar har varit mycket uppskattade eftersom inspelningar av konserter ofta både är dyrt och tidskrävande att producera på egen hand. Vid flera tillfällen har vi kunnat tillhandahålla resurser för att anlita inspelningstekniker, filmare och välutrustade spelplatser på Musikens Hus i Göteborg, där vi är verksamma. Vi anser att denna satsning är mycket värd både för artisterna och deras strävan att nå ut till ny publik, att få flera arbetstillfällen samt för att sprida sin musik. Vi spelade in totalt 40 konsertfilmer under pandemin.

 

Musiker för Ukraina
Den 5 april 2022 arrangerade vi tillsammans med Musikens Hus en stödgala under namnet “Musiker för Ukraina”. Kvällen bjöd på livemusik, samtal och var en plats för gemenskap och solidaritet för Ukraina. Målet med eventet var att samla in pengar till UNHCR och deras arbete i att stötta människorna som flyr från kriget i Ukraina. Entrénkostnaden låg på 150 kr och pengarna gick oavkortat till UNHCR. För de som inte hade möjlighet att delta på plats, livestreamades hela eventet för gäster som deltog digitalt. Galan samlade in 40.000 kr till UNHCR.