Om oss

En av landets största, bästa och bredaste artistförmedlingar för kvalitetsmusik.

MCV är en medlemsorganisation och artistförmedling för professionella fritt verksamma musiker. Vi erbjuder kostnadsfri förmedling av artistprogram med hög musikalisk, konstnärlig och scenisk kvalitet.

Om MCV

MCV är en ideell förening med kontor i Göteborg. Vi har ca 740 enskilda medlemmar, alla professionella musiker, fördelade på cirka 320 artistprogram. Våra främsta syften är att verka för ett mångsidigt, konstnärligt och starkt musikliv, stödja våra medlemmar i deras musikaliska verksamhet, bevaka de fritt verksamma musikernas intressen och stärka den levande musikens roll i samhället. Detta gör vi bland annat genom att förmedla våra artisters musikutbud, initiera och samverka i projekt, stärka medlemmarnas arbetsmarknadskompetens, främja arrangörsutveckling, samt ta aktiv del och stimulera till debatt i kulturpolitiska frågor som rör det fria musiklivet.

MCV är medlem i Musikcentrum Riks som hör till de konstnärliga Centrumbildningarna. Vi erhåller verksamhetsbidrag från Statens Kulturråd och Västra Götalandsregionen.

Vårt utbud

Vårt utbud innehåller många av Sveriges mest framstående musiker och komponister inom genrer som jazz, folk- och världsmusik, visa, klassisk och nutita konstmusik, pop, rock och musik för barn och unga. Därför vågar vi påstå att vi är en av landets största, bästa och bredaste artistförmedlingar för kvalitetsmusik.

Samarbeta med oss

MCV samarbetar ofta och gärna med arrangörer, föreningar, institutioner, näringslivet och andra, i både små och stora musikprojekt. Det kan gälla programläggning av enstaka arrangemang eller konsertserier på nya scener, men också exempelvis pedagogiska projekt, fortbildning, arrangörsutveckling eller internationalisering.

Vi är intresserade av alla samarbeten där musiken står i centrum. Välkommen till oss med din idé!

Boka artist

MCV är en professionell, snabb och lyhörd förmedling som enkelt och smidigt etablerar kontakt mellan arrangörer och artister. Vi har gedigen kunskap om musikbranschen och erfarenhet av samarbeten med många olika slags arrangörer.

Här på vår hemsida hittar du bilder, ljudklipp, information och kontaktuppgifter till samtliga artister i vårt utbud. Kontakta artisterna direkt eller kontakta oss för att få rådgivning eller bolla idéer. Hitta artister här!

All konsultation och förmedling är kostnadsfri och vi hälper dig gärna med kort varsel.

Om du vill veta mer om MCV, läs gärna ”Föreningsinfo” på högerspalten eller se filmen nedan.

För musiker

Om du är musiker och vill bli medlem, läs om medlemskap på ”Medlem” i menyraden överst till höger.

Dokument

Länk till vår logga (olika format)

2023 verksamhetsberättelse

2023 årsredovisningen

Förslag på dagordning årsmöte 2024

Våra stadgar