För MCV-medlemmar

EnglishSwedish

Live Music from Sweden – ansök med konsertfilm nu!

Nu startar vi den nationella satsningen Live Music from Sweden och behöver era konsertfilmer för att kunna skapa en digital showcasekanal för högaktuell svensk livemusik.
Genom den nya konsertkanalen Live Music from Sweden når vi med gemensamma krafter relevanta bokare, internationellt och nationellt, med konserter i showcaseformat, max 15 minuter långa.
 
Ansökan för professionella svenska artisters och musikgruppers aktuella konsertfilmer har nu öppnat! Ansökan kan göras av artister och musiker själva, bolag eller organisationer. Urval kommer att ske löpande under året så vänta inte med att lämna in dina förslag!
 
Bakom satsningen Live Music from Sweden står Musikcentrum, Export Music Sweden och Förvaltningen för Kulturutveckling VGR. Och fler samarbetsparter är på väg in.

Jazzahead i digital form – ska du åka?

Den 29 april–2 maj går den största internationella jazzmässan, Jazzahead, av stapeln.
Tänker du åka dit?
Tänk på att:
I dag, 16 april, är det sista chansen att ansöka om ett fritt deltagarpass hos Export Music Sweden!
Meddela oss att du ska dit!
Uppdatera artistsidor och länkar!
Mässan inte kommer att bli vad den brukar vara – färre delegater och digitalt program!
Läsa på om nyckelpersoner som ska dit!
Kolla in programmet och bestäm vad du ska delta i!

I dag, 16 april, är det sista chansen att ansöka om ett fritt deltagarpass hos Export Music Sweden. Men man kan också betala själv och registrera sig själv via mässans egen hemsida fram till dess att den startar.
I normala fall äger Jazzahead rum i tyska Bremen men nu kommer mässan att hållas i digital form. Vad innebär det? Är det någon idé att delta?Musikcentrum Riks internationella koordinator, Ragnar Berthling – som också är verksamhetsledare för Musikcentrum Öst, svarar:

Varför ska man åka till Jazzahead?

– Jazzahead är den internationellt största mötesplatsen för jazzmusik. Men IRL-deltagande kräver en rätt omfattande insats. Jag börjar boka möten ett par månader i förväg och håller en kontinuerlig kontakt med nyckelpersoner på årsbasis.
– För att en frilansande musiker ordentligt ska kunna utnyttja sin tid där krävs mycket förberedelser. Det handlar om att definiera sina lång- och kortsiktiga mål. Jag har tidigare haft en frivillig onlineworkshop för alla musikcentrummedlemmar som vill och ska vara på plats där jag går igenom det praktiska. Eventuellt kommer jag att ha en liknande i år för den digitala. Problemet är att organisationen av Jazzahead är ganska lös i kanten just nu så det måste klarna lite mer men alla som är registrerade och medlemmar i något musikcentrum kommer att bli kontaktade före mässan och jag kommer att stötta på det sätt jag kan.
– Utöver förarbetet och arbetet på plats behöver man lägga ytterligare tid på efterarbete när mässan är över.

Varför ska man ”åka dit” i år när mässan är digital?

– Jag har deltagit i ett femtontal internationella musikmässor under pandemin och kvaliteten har verkligen varierat. WOMEX, som är världsmusikversionen av Jazzahead, var till exempel tämligen oorganiserad och ägde rum på en dålig plattform – men blev ett tillfälle att hålla igång nätverket och jag hade en rad zoom-möten utanför plattformen.
– Nu är det ett helt annat läge eftersom livescenerna med största sannolikhet kommer att börja öppna upp i höst och jag ska försöka få till så mycket möten, matchmaking (jag hoppas att Export Music Swedens matchmaking blir av) och annan uppdatering av mina egna kontakter och kunskap som möjligt.

– OM det finns möjlighet till mer konkreta diskussioner om livegig så ser jag fram emot det. Jag har alltså stora förhoppningar på att få mycket gjort under mässan. Just nu är det drygt 500 delegater registrerade, varav ett åttiotal musiker och lika många agenter, men bara ett fyrtiotal ”presenters” – festivaler, klubbar etcetera. så Det är alltså nu en klar övervikt för säljare och betydligt färre köpare. Jag tror i och för sig att det kommer att hända mycket innan mässan börjar – men man ska vara beredd på att det inte kommer att vara ens i närheten av en normal mässa. 2019 var det 3400 delegater.

– Jag tycker att det är självklart att alla med internationella ambitioner skall söka  ExMS-stödet och om du blir uttagen – se till att du är ledig de dagarna! Kolla in så mycket seminarier och showcasespelningar du kan, läs på och boka möten! Och som inför alla mässor ska du förbereda ditt digitala material, tänka på din hisspitch när du bokar möten och se till att du kan få det du vill ha sagt på max 5 minuter.
– Du som har varit där förut bör tänka igenom hur du vill överföra det arbetet till digital form och jag rekommenderar att du utnyttjar den lite mindre mängden deltagare till att försöka läsa på kring nyckelpersoner. Min erfarenhet är att det är de viktigaste som också åker på digitala mässor.

Hur kan man dra nytta av att man är medlem i Musikcentrum om man åker dit?

– IRL handlar det om att jag samordnar förmedlingsarbetet för de tre föreningarna och stöttar alla medlemmar. Nu kommer jag att höra av mig till alla registrerade och erbjuda någon form av kick-off-snack med råd och trix. Men i år har Musikcentrum Riks gett möjlighet till alla föreningar att ha en representant där – så det finns också möjlighet att få stöd av sin regionala förening. Jag kommer att stötta alla på plats men känner självklart MCÖ-artisterna bättre och kan ge en mer personlig stöttning där. Eventuellt kommer jag att kunna ha ett ”morgonmöte” torsdag och fredag för den som vill.
– Oavsett om ni tar kostnaden själv eller söker stöd av ExMS – se till att ni registrerar er så snart som möjligt! Om det blir ett kort inför-mässan-möte på zoom kommer det att ske tidigt samma vecka som Jazzahead börjar.

– Sen är det alltid viktigt att se den kollektiva bilden. Vilken nytta har hela vårt nätverk av att Musikcentrum jobbar internationellt? Varje gång en representant för Musikcentrum deltar i ett internationellt sammanhang, en panel eller en mässa, öppnas ett nytt fönster till det svenska musiklivet. Som helhet kommer detta arbete, som alla medlemmar är med och stöttar genom sitt medlemskap, att göra att vi är betydligt mer redo när hjulen börjar snurra igen. Alla insatser som görs bygger på att medlemmar kommer med inspel, berättar om saker som händer, informerar oss om vilka prioriteringar ni vill göra, när ni planerar internationella satsningar, när ni släpper ny musik, när ni har nya samarbeten. Om vi får den typen av information och idéer kan vi ta med dem i våra möten med det internationella musiklivet.

Dags att söka nytt stöd till enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare som har förlorat en stor del av sin inkomst till följd av pandemin kan nu söka stöd för perioden augusti 2020–februari 2021. Ansökan ska göras senast den 30 april och nedan försöker vi reda ut vad som krävs för att stöd ska beviljas.

Regeringen har fattat beslut om stödet, som i princip är en förlängning av det stöd till enskilda näringsidkare som tidigare kunde sökas för perioden mars–juli 2020.
Det nya stödet är indelat i tre perioder: augusti–oktober 2020 (period 1), november–december 2020 (period 2) och januari–februari 2021 (period 3).

För att du ska kunna få det här stödet krävs – utöver F-skattsedel – för det första att den minskade omsättningen beror på pandemin och för det andra att du redan har gjort vad du kan för att ”uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning” för den aktuella förlusten.

För det tredje krävs att din verksamhet omsatte minst 180 000 kronor under 2019. Då kan du få stöd för period 2 och 3. För att få stöd för period 1 måste din omsättning under 2019 ha varit minst 200 000.

Och för det fjärde måste din omsättning ha minskat tillräckligt mycket i förhållande till föregående år. För period 1 (augusti–oktober 2020) måste nettoomsättningen understiga 60 procent av nettoomsättningen för samma period 2019. För period 2 och 3 måste nettoomsättningen år 2020 vara mindre än 70 procent av nettoomsättningen 2019.

Om du uppfyller kriterierna kan du få stöd med 75 procent av omsättningstappet under period 1 och/eller med 90 procent av omsättningstappet för period 2 och 3. Du kan sammanlagt få stöd med max 168 000 kronor.

Du måste skicka med utdrag ur din bokföring – till exempel en resultatrapport – för 2019 när du ansöker för att kunna visa att du uppfyller ovanstående krav. Och det räcker alltså med att du uppfyller kraven för en av de tre delperioderna för att du ska kunna söka stödet.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida och sök stödet på Boverkets hemsida!
Lycka till!

Ansökan till ”Omstarta mig” är öppen

Stort tack, alla ni som deltog på vårt stormöte den 22 februari! Nu öppnar vi ansökan för Omstarta mig! Och här kan ni hitta materialet Amanda Elefelt visade under sin föreläsning (lösenord skickades i medlemsbrev den 23/2).

Pandemin har ju i stort sett inneburit arbetsförbud för vårt fält. Nu väntar vi alla på den stora Återstarten av kulturlivet. Inför denna vill vi erbjuda våra medlemmar en möjlighet till stöd i att förbereda er – och uppdatera er!

Nu är det dags att ansöka. I ansökan – som är ett enkelt webbformulär – anger ni vad som känns mest angeläget för er att uppdatera och lära sig mer om: foto, text, film, streaming, webb eller annat.

Deadline för ansökan är måndag 8 mars!

Vi kommer att kunna välja ut cirka 30 olika personer som representerar olika artister och musikgrupper. Vi vet att det finns personer som representerar fler grupper men vi vill nå ut med kunskapen till så många som möjligt.

Omstarta mig! innehåller kunskapshöjande coachning i smågrupper samt ett mindre ekonomiskt stöd för att uppdatera presentationsmaterialet.

Vi startar med coachning: En halvdag (4 tim ink paus) i smågrupp – och vi försöker dela in i grupper efter det tema som känns mest angeläget. Här går vi igenom var och ens behov och ger konkreta tips och råd. Någon från oss på MCV kommer hålla i det. Målet är att alla ska känna sig redo att beställa det som behövs efter denna halvdag.

I Omstarta mig! ingår också att varje deltagare får ett ekonomiskt stöd på cirka 4000 kr. Den summan faktureras sedan MCV direkt från konsulten ni tagit hjälp av. MCV vill också försöka hjälpa till att hitta samordning för att komma ner i pris – att t.ex. hjälpa till att anlita samma fotograf för en heldagssession med flera musikgrupper samtidigt.

Välkommen med din ansökan: Länk till formulär.

KuBo – så funkar det

Det här berör dig som spelar för barn och unga samt har din bas i Göteborgsregionen.

Den 11 februari klockan 17 har ni möjlighet att delta i en exklusiv digital träff med Mia BjörklundIda Kaivola och Sofia Åhrman från Göteborgs kulturförvaltning som berättar om kulturförvaltningens nya bokningssystem, KuBo.

KuBo är en digital plattform och bokningssida med kulturutbud för förskolor, grundskolor och gymnasier. Fria kulturutövare inom Göteborgsregionen kan ansöka om att ingå i utbudet som är kopplat till utjämningsbidraget inom Göteborgs Stad.

Videoträffen hålls via Zoom.
Anmäl dig senast 10 februari till lars@mcv.se. Du kommer då att få en länk till mötet.

KuBo är Göteborgs Stads verktyg i arbetet för att alla Göteborgs barn och unga under sin tid i förskola och skola ska ha goda och likvärdiga möjligheter att ta del av konst och kultur.

Nominera och kom på årsmöte!

Klockan 17 den 15 mars håller Musikcentrum Väst årsmöte. Mötet genomförs digitalt och som medlem kan du medverka i princip oavsett var du befinner dig.

Du får fortfarande gärna nominera nya styrelseledamöter genom att kontakta valberedningen: Anders Waernelius eller Helena Ha-Young Sul.