EnglishSwedish

Enskilda näringsidkare som har förlorat en stor del av sin inkomst till följd av pandemin kan nu söka stöd för perioden augusti 2020–februari 2021. Ansökan ska göras senast den 30 april och nedan försöker vi reda ut vad som krävs för att stöd ska beviljas.

Regeringen har fattat beslut om stödet, som i princip är en förlängning av det stöd till enskilda näringsidkare som tidigare kunde sökas för perioden mars–juli 2020.
Det nya stödet är indelat i tre perioder: augusti–oktober 2020 (period 1), november–december 2020 (period 2) och januari–februari 2021 (period 3).

För att du ska kunna få det här stödet krävs – utöver F-skattsedel – för det första att den minskade omsättningen beror på pandemin och för det andra att du redan har gjort vad du kan för att ”uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning” för den aktuella förlusten.

För det tredje krävs att din verksamhet omsatte minst 180 000 kronor under 2019. Då kan du få stöd för period 2 och 3. För att få stöd för period 1 måste din omsättning under 2019 ha varit minst 200 000.

Och för det fjärde måste din omsättning ha minskat tillräckligt mycket i förhållande till föregående år. För period 1 (augusti–oktober 2020) måste nettoomsättningen understiga 60 procent av nettoomsättningen för samma period 2019. För period 2 och 3 måste nettoomsättningen år 2020 vara mindre än 70 procent av nettoomsättningen 2019.

Om du uppfyller kriterierna kan du få stöd med 75 procent av omsättningstappet under period 1 och/eller med 90 procent av omsättningstappet för period 2 och 3. Du kan sammanlagt få stöd med max 168 000 kronor.

Du måste skicka med utdrag ur din bokföring – till exempel en resultatrapport – för 2019 när du ansöker för att kunna visa att du uppfyller ovanstående krav. Och det räcker alltså med att du uppfyller kraven för en av de tre delperioderna för att du ska kunna söka stödet.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida och sök stödet på Boverkets hemsida!
Lycka till!