Urvalskriterier

Hur MCV arbetar med urval till projekt

Du har ett artistprogram i MCV är med i artistförmedlingen. Många olika typer av arrangörer använder sig av vår hemsida och kontaktar oss för att boka MCV-artister. I förmedlingen kan MCV tipsa om artister som passar arrangörens önskemål, men det är arrangören som väljer vilken artist de vill boka.

MCV har egna projekt och konsertserier där MCV-artister medverkar. Vi medverkar även på mässor, utbudsdagar och expon för att presentera MCV som organisation och er – MCV-medlemmar. Och vi är samarbetspartners i projekt som stärker det fria musiklivet, i vilka MCV-artister medverkar. Här kan du läsa mer om hur urvalet går till, dels allmänna urvalskriterier och dels specifika kriterier till olika typer av arrangemang.

Allmänna urvalskriterier

Vi strävar alltid efter att vara så rättvisa som möjligt och urvalet baseras på följande kriterier:

  • Artister som inte tidigare har medverkat
  • Genrebredd – artister från olika genrer
  • Både nytillkommna MCV-artister och er som har varit med i föreningen länge
  • Jämn fördelning mellan kvinnor och män

Specifika urval till återkommande arrangemang:

Musik på Biblioteket

Ett MCV-projekt – återkommande konsertserie på bibliotek.
MCV lämnar artistförslag till biblioteken baserat på allmänna urvalskriterier samt baserat på att biblioteken efterfrågar en litterär koppling. Därefter är det biblioteken som väljer artister utifrån artistförslagen.

Flyglar, finns dom?

Ett MCV-projekt – återkommande konsertserie där flygeln är i fokus.
MCV lämnar artistförslag till arrangören baserat på allmänna urvalskriterier samt baserat på att det är artistprogram där flygeln är i fokus. Till projektet är främst soloartister eller mindre grupper aktuella. Därefter är det arrangören som väljer artist utifrån artistförslagen.

MCV-dagen

MCV:s egen årliga inspirationsdag för arrangörer.
MCV väljer vilka artister som framträder på MCV-dagen utifrån allmänna urvalskriterier.

MCV-skivan

MCV:s årliga samlingsskiva som skickas ut till arrangörer.
MCV väljer vilka artister som medverkar på skivan baserat på allmänna urvalskriterier samt att artisterna är nytillkommna medlemmar det året. För att vara med på MCV-skivan krävs en ljudinspelning med hög kvalitet.

MCV på Kulturkalaset

MCV medverkar årligen en kväll på en scen på Kulturkalaset i Göteborg.
MCV väljer i samråd med Göteborg & Co vilka MCV-artister som medverkar baserat på allmänna urvalskriterier.

Internationella mässor & expon

MCV medverkar på olika internationella mässor och expon för att presentera MCV som organisation och er medlemmar.
MCV medverkar i form av MCR (Musikcentrum Riks). Vi presenterar MCR som organisation och presenterar ett urval av våra artister. Urvalet till vilka artister som presenteras baseras på allmänna urvalskriterier samt att artisten ska ha en ambition, vilja, resurser och en plan för att verka internationellt. Det krävs även att artisten har ett komplett promotionmaterial. För internationella sammanhang gäller inte det allmänna urvalskriteriet att artisten inte ska ha medverkat tidigare, på grund av att det bör finnas en långsiktighet i det internationella arbetet.

Nationella mässor, utbudsdagar & expon

MCV medverkar på olika nationella mässor, utbudsdagar och expon för att presentera MCV som organisation och er medlemmar.
MCV medverkar för att presentera MCV som organisation och presenterar då hela vårt utbud i form av MCV som artistförmedling. Vid de tillfällen där MCV får tillfälle att presentera MCV-artister baseras urvalet på de allmänna urvalskriterierna.

Samarbetsprojekt

MCV stöder olika projekt som stärker det fria musiklivet, i vilka MCV-artister medverkar.
Arrangören väljer vilka artister de vill boka. I vissa fall kan MCV ge artistförslag till arrangören baserat på deras kriterier, därefter är det arrangören som väljer artist.


Har du frågor är du välkommen att ringa eller mejla till oss på MCV-kontoret!
Kontaktuppgifter