Nya deltagartak – fler får plats

I dag bekräftade regeringen och Folkhälsomyndigheten att de aviserade förändringarna från och med den 1 juli verkligen kommer att träda i kraft då.

Från och med 1 juli gäller därmed:

Deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Inomhusarrangemang: upp till 50 deltagare.
Inomhusarrangemang med anvisade sittplatser: max 300 deltagare.
Arrangemang utomhus: max 600 deltagare.
Arrangemang utomhus med anvisade sittplatser: max 3000 deltagare.

Tabell från Folkhälsomyndigheten.

Om man har möjlighet att dela upp lokalen/området/utrymmet i sektioner som är tillräckligt stora för att deltagarna ska kunna hålla smittsäkert avstånd inom dessa gäller ovan nämnda deltagartak istället varje sektion.
Varje sektion behöver ha separata in- och utgångar samt tillgång till egna servicefaciliteter – exempelvis toaletter och serveringsställen.

Den maximala storleken för ett sällskap utökas från fyra till åtta personer. Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd, såväl utomhus som inomhus.

Regler som avser serveringsställens öppettider tas bort.

Det tillåtna deltagartaket i lokaler, utrymmen och områden som hyrs ut till privata sammankomster höjs till 50 personer.

För demonstrationer utomhus tillåts nu upp till 1800 deltagare.

För motionslopp och liknande idrottstävlingar utomhus görs justeringar som innebär att deltagartaket enbart gäller i start- och målområdet. Bestämmelsen gäller även för idrottstävlingar med bansträckning som genomförs på väg, på eller i vatten eller i skog och mark. Samtidigt höjs deltagartaket till 900 idrottsutövare.

 

Situationen är akut – idag öppnar fjärde enkäten

Musikcentrum öppnar idag, den 16 juni, den fjärde enkäten under pandemiåret för landets musiker och artister.

Förhoppningsvis blir det här den sista enkäten där vi samlar in uppgifter för att visa exakt hur hårt musiklivet och musikerna har drabbats av pandemin. Så även om ni är trötta på att fylla i formulär av den här typen – gör det den här gången också!

De tidigare enkäterna har fungerat som träffsäkra instrument för att visa upp musikernas situation och de har fått god uppmärksamhet i både media och bland beslutsfattare. Därför finns gott hopp om att också denna summerande enkät ska få genomslag.

Enkäten skickas i dag ut brett i hela landet tillsammans med ett pressmeddelande som ni kan läsa i sin helhet här. Enkäten är öppen för alla musiker så sprid den gärna! Ju fler som svarar desto mer tyngd i våra argument.

Fyll i enkäten här! Tack!

Musiken till 400-årskalaset!

Göteborg fyller 400 år och vi behöver förstås musik till kalaset! Låt Musikcentrum Väst hjälpa till! Just nu är stan full av dessa fina affischer. På varje QR-kod finns en grym låt. Eller så klickar du bara på länkarna här nedan och musiksätter ditt eget firande! 🎧

Smoke Rings Sisters med Gentlemen & Gangsters – Vårt eget Göteborg
Purfärsk sprudlande gladswing knyter ihop det nuvarande 20-talet med det förra.

Christina Kjellsson – Du är som du är, Göteborg
Snygg socialrealism i svängig pop-visa om att Göteborg förtjänar att firas trots att staden är som den är – eller just därför?

Axel Sondén & Flyttfåglarna – Med allt du innebär
Finstämd hyllningsvisa i trubadurtradition på rätta dialekten.

M-Rock & Wefunky Band – Staden vi älskar
Genomglad gånglåt för funkiga fötter.

West of Eden – Glenntown
Toner för att locka irländare och alla andra att fira fotbollsstaden Göteborg.

Hitta mer musik här!

NU GÄLLER NYA PUBLIKTAK!

ÄNTLIGEN ett litet steg framåt! Från den 1 juni gäller nya publiktak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär att publiktaket höjs – men på villkoret att Folkhälsomyndighetens regler följs.

Vad är det som gäller nu då?
Inomhus stående: fortsatt 8 personer Inomhus sittande: 50 personer och till sist Utomhus sittande: 500 personer.

Folkhälsomyndigheten ger även länsstyrelserna (dvs. regionalt) möjligheten att sänka publiktaken. Därför gäller det att även hålla koll på vad som gäller i olika regioner, men idag har inga regioner meddelat något annat.

På denna länk kan ni läsa om hur regeringens planering för att avveckla restriktionerna framåt ser ut.

Här nedan kan du som musiker kolla in vilka regler som gäller för arrangörer.

Vi säger STORT TACK FÖR LÅNET! till Svensk Jazz, som gjort det gedigna grundarbetet att mejsla ut det som är viktigt för just musiklivet att känna till:

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS FÖRESKRIFTER

Läs hela föreskriften på Folkhälsomyndighetens hemsida

GEMENSAMT FÖR ALL KONSERTVERKSAMHET ÄR ATT ARRANGÖREN SKA:

 • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

FÖR KONSERTER UTAN ANVISAD SITTPLATS INOMHUS OCH UTOMHUS SKA ARRANGÖREN DESSUTOM:

 • beräkna det maximala antalet deltagare som samtidigt får vistas i lokalen eller området
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts
 • tydligt anslå maxantalet
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids

Maxantalet ska beräknas så att varje deltagare utomhus ska kunna disponera minst 5 kvadratmeter, inomhus 10 kvadratmeter.

FÖR KONSERTER MED ANVISAD SITTPLATS INOMHUS OCH UTOMHUS SKA ARRANGÖREN DESSUTOM SE TILL ATT:

 • sällskap ska hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt
 • antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer

Om sällskapet uppgår till fler än fyra deltagare ska arrangören dela upp sällskapet med högst fyra personer i varje sällskap.

ALLMÄNNA RÅD FÖR ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER OCH OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR

Trängsel kan undvikas genom att:

 • åtgärder vidtas för att sprida ut besökarnas ankomsttid
 • arrangören kan informera om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel (exempelvis vid flerdagarsevenemang såsom festivaler)
 • anvisa besökare till olika in- eller utgångar
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra i lokalen – exempelvis genom markeringar på golvet eller marken
 • anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig
 • sätta upp avgränsningar för olika sällskap att vistas i som till exempel staketfållor eller rep, och personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar i mindre utrymmen

MCV rapporterar: Europeisk enkät visar skrämmande siffror

MCV deltog i dag på seminariet Jazz musicians all over Europe unite! på Jazzahead, där resultaten av en ny stor undersökning presenterades.

När scenerna är stängda – klubbar, konserthus och festivaler – har jazzaktörerna drabbats särskilt hårt:
1) Arbetsförhållandena för utövarna är mycket sköra ofta helt utan anställningsformer i botten, vilket gör skyddsnäten mycket svaga.
2) Musikerna är överlag beroende av att arbeta internationellt, vilket har varit omöjligt under pandemin.
3) Dessutom är det överlag relativt låga nivåer på kulturstöd till arrangörerna.

Trots att många länders regeringar har skjutit till krisstöd är många musiker fortfarande väldigt hårt drabbade.

Ett europeiskt samarbete mellan fjorton jazzmusikersamlande organisationer (däribland Föreningen Sveriges Jazzmusiker och Svensk Jazz) tog form i maj 2020. Efter månatliga möten gjordes i december förra året gemensam sak – en europeisk enkät genomfördes och det var resultat och analys av denna undersökning som stod i fokus på dagens seminarium.

De som presenterade enkäten var Urs Johnen från tyska Jazzunion, Fleurine Mehldau från BIM, Nederländernas jazzorganisation och Pedro Cravinho från portugisiska jazznätverket (som syns i bilden ovan).

Enkäten i snabba (skrämmande) siffror:
1500 musiker från 23 länder har svarat.
80 % av de svarande är män.
73 % är musiker som spelar live, 24 % är också lärare.
72 % är frilansare, 16 % anställda (av t.ex. storband eller radioorkestrar).
82 % är heltidsmusiker, 12 % deltidsmusiker.
91 % har haft färre än 20 gig under året 2020, de flesta bara några stycken.
53 % förutsätter att de kommer att sluta vara professionella musiker och byta jobb efter pandemin.
Bara 38 % tror att de kommer fortsätta med sin profession som musiker.

(Så fort vi hittar en länk till undersökningen, publicerar vi den här!)

Inbjuden till seminariet var Barbara Gessler, chef för EU:s kulturprogram Kreativa Europa, EU-kommissionen.

Gessler berättade att ett nytt program, som kommer att vara riktat mot att stödja musiksektorn, lanseras inom en månad (något som kommer ta vid efter programmet Music Moves Europe).

Gessler uttryckte att det är bra och från EU:s sida uppskattat att jazzmusikerna organiserar sig europeiskt. Ännu viktigare är dock att kunna prata med en röst för hela musiklivet, enligt Gessler. Hon säger att både kommissionen och parlamentet är mycket medvetna om att musiksektorn är extra hårt drabbat under pandemin.

Deltog gjorde också Franz Romeo, vice ordförande för kultur- och utbildningskommittén i EU-parlamentet, tillika musiker.

Han menar att enkäten visar att pandemin drabbat musiksektorn enormt och att läget närmast kan beskrivas som en katastrof.

Organisationsföreträdarna framförde till EU att det är fantastiskt med dessa stora krisstöd från både nationer och EU, men att enkäten tydligt visar att det är relativt lite stöd som når de mest utsatta: frilansarna.

Hur kan EU stödja musikerna och hjälpa till att förbättra villkoren?

Romeo påminde om de direkta medel som ändå finns till musiksektorn (Music Moves Europe) men konstaterade att de stora medlen går till ländernas egna institutioner och myndigheter som är betydligt närmare utövarna.

Gessler erinrade om att EU i dag ger stöd till nätverk, som t.ex. Europe Jazz Network och vikten av att samla sig brett. Hon hänvisade också till FIA, den europeiska organisationen för musikerförbund.

Avslutningsvis uppmanade seminariehållarna alla musiker att gå med i och engagera sig i sin jazzorganisation.

MCV rapporterar: Hur tänker och planerar arrangörerna just nu?

En ögonblicksblick från det digitala seminariet. Annamaija Saarela från Livelab Tampere, Finland

Här kommer en snabb rapport från seminariet What promoters want for now? på digitala mässan Jazzahead.

Hur har arrangörerna det just nu? Hur tänker de och planerar för framtiden? Och hur vill de att musiker ska kontakta dem just nu?

Fyra bokare på fyra klubbar i fyra olika länder delade med sig av läget just nu:

Martyna van Nieuwland, Katowice City of Gardens, Polen
Har bestämt sig för att sprida ut festivalen under hela året i år, så att den någon gång under året kommer att kunna öppnas upp för levande publik.

Frank van Berkel, Bimhuis, Amsterdam
Mer TV-studio än konsertplats nu för tiden. Tråkigt, men klubben kan åtminstone hjälpa lokala musiker under denna svåra tid. Känns viktigt att ta pauser från skärmen.

Thomas Wingren, Fasching, Stockholm
Har inget hopp om att öppna på denna sidan sommaren. Planerar för öppning i september.
Strömmar konserter två gånger i veckan. Streamingtekniken har förbättrats mycket under året och kanske kan användas även efter pandemin. Musiker reser till klubben för att spela – men bara inom landets gränser.

Thomas bokar också just nu som om det blir en vanlig Stockholm Jazz Festival i oktober. Hösten på klubben är i stort sett fullbokad.

Annamaija Saarela, Livelab Tampere, Finland
Hoppfullt läge när det gäller smittläget i Finland. Hoppas kunna starta upp ordentligt igen till hösten.

Det är mycket bokat, då saker har flyttats fram, så nya bokningar gäller just nu framför allt 2022.


Ingen av klubbarna/festivalerna – förutom Livelab Tampere – har biljettsystem kopplade till streamade konserter. Däremot betalas musikerna. Inför sommaren planerar flera av dem för hybridkonserter som äger rum utomhus och livesänds samtidigt – ett upplägg som säkert är här för att stanna.

Bimhuis och Fasching sköter själva sina streamade konserter via Youtube respektive Facebook. De samarbetar också med andra klubbar och festivaler när det gäller inspelade konserter, inte livesändningar.

Livelab har däremot ett biljettsystem på en egen plattform. Klubben ägs för övrigt av Musikerförbundet i Finland. De flesta konserter på Livelab har varit hybrider, då smittläget i Finland har varit bra i perioder.

I Finland finns flera plattformar med betalsystem som används av klubbar och andra konsertställen. Nu börjar folk vänja sig vid biljettsystem. Biljetterna kostar 9,99 euro.

Annamaija hoppas att fler arrangörer ska bli modiga och införa biljettsystem framöver. Det hoppas även vi på MCV. Låt oss lära av Finland!

Alla säger att det är väldigt stressiga tider och alldeles för mycket skärmtid. Arrangörerna ber musiker och bokare att ha tålamod och vara flexibla. Det behöver alla vara nu, även arrangörerna själva. Konserter har behövt flyttas eller ställas in med kort varsel under mer än ett år nu.

Avslutningsvis uttryckte hela panelen förstås sin otroligt starka längtan till när livemusiken är tillbaka!

MCV rapporterar: Kulturrådets krisstöd påverkar Skatteverkets omställningsstöd

Möjligheten att beviljas Skatteverkets omställningsstöd påverkas av om ditt företag fått krisstöd av Kulturrådet. OBS! Detta gäller INTE Boverkets omsättningstöd som bara enskilda firmor kan söka.

Kulturrådet bjöd i eftermiddags in kulturorganisationer till ett informationsmöte. Skatteverket har nu slagit fast vilka regler som gäller för omställningsstödet (för företag), som har deadline nu på fredag (OBS! Detta gäller alltså inte Boverkets omsättningsstöd för enskilda firmor som också har deadline nu på fredag). Om du fått Kulturrådets krisstöd för särskilda behov, så påverkar det möjligheten att få omställningsstöd. På två sätt.

För det första: Om din verksamhet har möjlighet att få stöd från Kulturrådet, så räknas det som ett ”primärt stöd”. Det gör att du behöver ha sökt detta stöd för att ens kunna beviljas stöd från Skatteverkets omställningsstöd, som räknas som ett ”sekundärt stöd”.

För det andra: De som sökt och beviljats stöd från Kulturrådet för verksamhetens fasta kostnader – hur lite eller mycket det än är – kan inte få omställningsstöd.

Detta gäller främst Kulturrådets stöd för särskilda behov (för projekt eller verksamhet). Stöd för inställda och uppskjutna evenemang krockar inte på samma sätt, då detta inte gäller fasta kostnader utan intäktsbortfall. Fast möjligtvis att ev upptagna merkostnader (som hyra) kan påverka.

Kulturrådet uppmanar trots detta de aktörer som lever upp till kriterierna för omställningsstöd att söka detta senast nu på fredag.

Tycker du också att detta är krångligt att förstå…? Kulturrådet bjuder lyckligtvis i morgon, tisdag 27 april, in till ett webbinarium tillsammans med Skatteverket.
Se det inspelade webbinariet här!

Hur samspelar Kulturrådets krisstöd med Skatteverkets omställningsstöd?
Medarbetare från Kulturrådet och Skatteverket ger aktuell information om stöden. Det finns möjlighet att ställa frågor mot slutet. Webbinariet spelas in och publiceras på vår webbplats efter klippning och textning.