Pressmeddelanden


Skrämmande siffror:
Var tredje musiker på väg att lämna yrket

Musikcentrum Riks uppföljande Corona-enkät ger en mycket oroande årsprognos gällande landets professionella musiker och artister. Sammanlagt beräknas över 40 000 speltillfällen att ställas in och den sammanlagda förlorade intäkten uppskattas till mer än 171 miljoner kronor. Undersökningen visar att var tredje musiker är på väg att lämna yrket.

Musikcentrum Riks tredje enkät sedan pandemins utbrott – denna gång med syfte att ge en prognos för helåret 2020 – har besvarats av 964 musiker och artister. De som har svarat representerar en stor bredd inom fältet – allt från folkmusiker till hiphopartister, från saxofonister till popstjärnor.

Undersökningen visar att musiker på många sätt är experter på och vana vid att hantera svåra tider – det finns en stor kreativitet när det gäller att anpassa verksamheten efter omständigheterna. Ändå talar siffrorna sitt tydliga språk: Coronapandemin riskerar att dränera och ödelägga en stor del av Musiksverige.

Sverige har investerat stort i både bredd- och högre musikutbildning och är sedan många år ett musikexportland i framkant. Enligt branschorganisationen Musiksverige omsatte musikbranschen 12,2 miljarder förra året (ännu ej publicerade siffror). Siffrorna i vår enkät ger en skrämmande bild av musikers och artisters situation under pågående pandemi. En situation som klart riskerar att påverka även framtidens musikliv.

Prognosen för det totala antalet inställda speltillfällen visar på över 40 000 för helåret. Nästan en fjärdedel av dessa skulle ha skett utomlands. De inställda speltillfällena, som i sin tur påverkar andra intäkter såsom upphovsrättsliga medel, beräknas ge ett totalt inkomstbortfall – och då enbart för medverkande musiker och artister – på mer än 171 miljoner kronor.

Läs hela pressmeddelandet här!

 

 

 

***   ***   ***   ***   ***   ***

Nu tar Karin Inde över som verksamhetledare

I dag, onsdag den 17 juni, är det Helena Östblom Bergs sista arbetsdag som verksamhetsledare på Musikcentrum Väst. Samtidigt tar Karin Inde, som närmast kommer från Svensk Jazz och en tjänst som verksamhetsledare där, över hennes plats och roll.

– Jag kommer till en väldigt välfungerande verksamhet, säger Karin Inde, som är imponerad över vad organisationen i dag får ut i klingande verksamhet per år sett till stödnivå och personella resurser.
– Sedan byter jag jobb mitt i en kristid och musiklivet är ju fruktansvärt hårt drabbad. Även här har Musikcentrum varit på tårna och snabba med att kartlägga situationen – redan före sommaren har en uppföljande lägesbeskrivning kunnat kommuniceras till beslutsfattarna.

Den pågående krisen hindrar inte Karin Inde att ha visioner för framtiden.

Läs mer i pressmeddelandet (till höger).

 

***   ***   ***   ***   ***   ***

Musikeryrket utrotningshotat till följd av pandemin

Siffrorna i Musikcentrums nya enkät, om hur coronasommaren drabbar det fria musiklivet, är mycket dystra. Mer än 80 000 arbetstillfällen har gått förlorade under juni–augusti och inkomstförlusterna är minst 260 miljoner kronor.

Konsekvenserna kommer att bli långsiktiga och krisen är djup – i princip inga nya spelningar har bokats sedan krisen blev ett faktum. Dessa icke-kontrakterade uppdrag syns inte i statistiken och omfattas inte av statens krispaket till kulturen. Trots att de för de allra flesta musiker utgör merparten av arbetstillvaron framöver.

Läs mer i pressmedelandet (till höger).

 

***   ***   ***   ***   ***   ***

Musiklivet är i kris och det är de frilansande musikerna som har drabbats allra snabbast. Tusentals frilansande musiker och artister har på några få veckor förlorat möjligheterna att försörja sig.
Enkäten som Musikcentrum Väst, Öst och Syd har gjort och skickat till sina medlemmar visar att 1319 musiker (20–25 procent av Sveriges yrkesverksamma frilansande musiker) under mars och april har förlorat 17–23 miljoner kronor, då de gått miste om minst 20 000 arbetstillfällen, 4500–5000 konserter. Häpnadsväckande är att 60 procent av dessa skulle ha ägt rum på scener för en publik som är mindre än 500 personer och att det är i ytterst få fall som något gage har utbetalats.

Läs mer i pressmeddelandet (till höger)!

TT:s artikel kan läsas exempelvis här.