Pressmeddelande


Musiklivet är i kris och det är de frilansande musikerna som har drabbats allra snabbast. Tusentals frilansande musiker och artister har på några få veckor förlorat möjligheterna att försörja sig.
Enkäten som Musikcentrum Väst, Öst och Syd har gjort och skickat till sina medlemmar visar att 1319 musiker (20–25 procent av Sveriges yrkesverksamma frilansande musiker) under mars och april har förlorat 17–23 miljoner kronor, då de gått miste om minst 20 000 arbetstillfällen, 4500–5000 konserter. Häpnadsväckande är att 60 procent av dessa skulle ha ägt rum på scener för en publik som är mindre än 500 personer och att det är i ytterst få fall som något gage har utbetalats.

Läs mer i pressmeddelandet (till höger)!