Pressmeddelande


Musikeryrket utrotningshotat till följd av pandemin

Siffrorna i Musikcentrums nya enkät, om hur coronasommaren drabbar det fria musiklivet, är mycket dystra. Mer än 80 000 arbetstillfällen har gått förlorade under juni–augusti och inkomstförlusterna är minst 260 miljoner kronor.

Konsekvenserna kommer att bli långsiktiga och krisen är djup – i princip inga nya spelningar har bokats sedan krisen blev ett faktum. Dessa icke-kontrakterade uppdrag syns inte i statistiken och omfattas inte av statens krispaket till kulturen. Trots att de för de allra flesta musiker utgör merparten av arbetstillvaron framöver.

Läs mer i pressmedelandet (till höger).

 

Musiklivet är i kris och det är de frilansande musikerna som har drabbats allra snabbast. Tusentals frilansande musiker och artister har på några få veckor förlorat möjligheterna att försörja sig.
Enkäten som Musikcentrum Väst, Öst och Syd har gjort och skickat till sina medlemmar visar att 1319 musiker (20–25 procent av Sveriges yrkesverksamma frilansande musiker) under mars och april har förlorat 17–23 miljoner kronor, då de gått miste om minst 20 000 arbetstillfällen, 4500–5000 konserter. Häpnadsväckande är att 60 procent av dessa skulle ha ägt rum på scener för en publik som är mindre än 500 personer och att det är i ytterst få fall som något gage har utbetalats.

Läs mer i pressmeddelandet (till höger)!

TT:s artikel kan läsas exempelvis här.