Nyheter

EnglishSwedish

Seminarium om musikdistribution

Export Music Sweden och Skap bjuder in till en 30 minuters masterclass om musikdistribution 29/9! Evenemanget är gratis och öppet för alla. Passa på att ställ frågor om distributörer och aggregatorer! Gå till facebookevenemanget här

Live Music From Sweden – Premiär den 22 oktober

Live Music From Sweden (LMFS) är en Vimeokanal samt en hemsida där vi löpande kommer presentera högkvalitativa minikonserter. Detta görs i ett nära samarbete mellan Musikcentrum, Export Music Sweden, Musik i Syd och Kulturutveckling VGR.

22 oktober öppnar kanalen upp för nationella och internationella bokare, arrangörer och besökare, där vi lyfter fram Sveriges aktuella artister och musikgrupper.

Musiker och artister – fortsätt skicka in konsertfilmer till oss. Ansök med din konsertfilm här. Vi bearbetar just nu ansökningar med konsertfilmer!

 

 

Ansökan är stängd – Musikcentrum Väst söker en projektledare

Som vi skriver i annonsen nedan har beredningen av ansökningar skett löpande pga att vi har behövt tillsätta en vikarie så snabbt som möjligt. Vi har nu kommit i mål med tillsättningen. Ansökan är därmed stängd. 

Musikcentrum Väst (MCV) är en ideell medlemsorganisation och artistförmedling för professionella fritt verksamma musiker. Vi är en del av riksorganisationen Musikcentrum Riks.

MCV:s uppdrag är att stärka och främja fritt verksamma musiker och i Sverige. Det gör vi genom att förmedla och skapa jobbtillfällen, stödja och kompetensutveckla musiker samt arbeta kulturpolitiskt för bättre villkor i branschen. Allt i ett nära samarbete med andra organisationer och aktörer i musikbranschen.

Idag består MCV:s kansli av fyra personer. Det är en uttalad strävan hos MCV att sammansättningen hos anställda, förtroendevalda och andra uppdragstagare ska spegla samhället.

Då vår nuvarande kommunikatör kommer att ta tjänstledigt i ett år för att påbörja en utbildning, så söker vi nu en projektledare med kommunikationsansvar för ett 1-årigt vikariat, som kan komma att utvecklas till en tillsvidaretjänst.

I kommunikationstjänsten ingår idag ansvar för:

 • Kommunikationsstrategisk planering och uppföljning
 • Vår hemsida mcv.se – redaktionellt och grafiskt
 • Våra sociala kanaler – Facebook och Instagram
 • Medlemskommunikation och extern kommunikation – främst via nyhetsbrev och en info-mailadress
 • Att göra och beställa trycksaker
 • Medverkan på mässor och expon

Eftersom tjänsten från hösten även kommer att inkludera ansvar för projekt söker vi nu en person som också har en tydlig projektledarkompetens i grunden.

Utöver kommunikationsarbetet kommer tjänsten alltså även inkludera:

 • Projektering, planering, genomförande och uppföljning av MCV:s aktuella projektsatsningar. MCV:s projekt har alltid konsertproduktion och/eller -förmedling i fokus, men innehåller också ofta kompetenshöjande inslag.

Vi söker dig som har:

 • Ett brinnande intresse för livemusik och musikers villkor – gärna med ett parallellt musikerskap eller musikerbakgrund
 • Relevant erfarenhet och utbildning
 • Stort kontaktnät av relevans för uppdraget

Vi tror vidare att du är:

 • En god kommunikatör, och du uttrycker dig obehindrat både muntligt och skriftligt
 • Flexibel och självgående
 • Utvecklare snarare än förvaltare
 • Social och trivs med att bygga och utveckla nätverk

Eftersom arbetsplatsen är liten är den beroende av att alla hjälps åt med de löpande uppgifterna. Därför är vi utöver ovanstående nyfikna på vilka färdigheter just du kan bidra med till MCV.

Anställningsvillkor
Ett 1-årigt vikariat (visstidsanställning), som kan komma att utvecklas till en tillsvidaretjänst.

Omfattning: 80 %
Flexibilitet: Oreglerad arbetstid
Tillträde: Snarast
Arbetsplats: MCV har ett kontor på Musikens hus, Djurgårdsgatan 13, Göteborg
Ansök: Ansökan är stängd. 

 

 

Nya deltagartak – fler får plats

I dag bekräftade regeringen och Folkhälsomyndigheten att de aviserade förändringarna från och med den 1 juli verkligen kommer att träda i kraft då.

Från och med 1 juli gäller därmed:

Deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Inomhusarrangemang: upp till 50 deltagare.
Inomhusarrangemang med anvisade sittplatser: max 300 deltagare.
Arrangemang utomhus: max 600 deltagare.
Arrangemang utomhus med anvisade sittplatser: max 3000 deltagare.

Tabell från Folkhälsomyndigheten.

Om man har möjlighet att dela upp lokalen/området/utrymmet i sektioner som är tillräckligt stora för att deltagarna ska kunna hålla smittsäkert avstånd inom dessa gäller ovan nämnda deltagartak istället varje sektion.
Varje sektion behöver ha separata in- och utgångar samt tillgång till egna servicefaciliteter – exempelvis toaletter och serveringsställen.

Den maximala storleken för ett sällskap utökas från fyra till åtta personer. Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd, såväl utomhus som inomhus.

Regler som avser serveringsställens öppettider tas bort.

Det tillåtna deltagartaket i lokaler, utrymmen och områden som hyrs ut till privata sammankomster höjs till 50 personer.

För demonstrationer utomhus tillåts nu upp till 1800 deltagare.

För motionslopp och liknande idrottstävlingar utomhus görs justeringar som innebär att deltagartaket enbart gäller i start- och målområdet. Bestämmelsen gäller även för idrottstävlingar med bansträckning som genomförs på väg, på eller i vatten eller i skog och mark. Samtidigt höjs deltagartaket till 900 idrottsutövare.

 

Svara på vår enkät!

Musikcentrum öppnar den fjärde enkäten under pandemiåret för landets musiker och artister.

Förhoppningsvis blir det här den sista enkäten där vi samlar in uppgifter för att visa exakt hur hårt musiklivet och musikerna har drabbats av pandemin. Så även om ni är trötta på att fylla i formulär av den här typen – gör det den här gången också!

De tidigare enkäterna har fungerat som träffsäkra instrument för att visa upp musikernas situation och de har fått god uppmärksamhet i både media och bland beslutsfattare. Därför finns gott hopp om att också denna summerande enkät ska få genomslag.

Enkäten skickas ut brett i hela landet tillsammans med ett pressmeddelande som ni kan läsa i sin helhet här. Enkäten är öppen för alla musiker så sprid den gärna! Ju fler som svarar desto mer tyngd i våra argument. Svara senast den 20 augusti.

Fyll i enkäten här! Tack!

Musiken till 400-årskalaset!

Göteborg fyller 400 år och vi behöver förstås musik till kalaset! Låt Musikcentrum Väst hjälpa till! Just nu är stan full av dessa fina affischer. På varje QR-kod finns en grym låt. Eller så klickar du bara på länkarna här nedan och musiksätter ditt eget firande! 🎧

Smoke Rings Sisters med Gentlemen & Gangsters – Vårt eget Göteborg
Purfärsk sprudlande gladswing knyter ihop det nuvarande 20-talet med det förra.

Christina Kjellsson – Du är som du är, Göteborg
Snygg socialrealism i svängig pop-visa om att Göteborg förtjänar att firas trots att staden är som den är – eller just därför?

Axel Sondén & Flyttfåglarna – Med allt du innebär
Finstämd hyllningsvisa i trubadurtradition på rätta dialekten.

M-Rock & Wefunky Band – Staden vi älskar
Genomglad gånglåt för funkiga fötter.

West of Eden – Glenntown
Toner för att locka irländare och alla andra att fira fotbollsstaden Göteborg.

Hitta mer musik här!

NU GÄLLER NYA PUBLIKTAK!

ÄNTLIGEN ett litet steg framåt! Från den 1 juni gäller nya publiktak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär att publiktaket höjs – men på villkoret att Folkhälsomyndighetens regler följs.

Vad är det som gäller nu då?
Inomhus stående: fortsatt 8 personer Inomhus sittande: 50 personer och till sist Utomhus sittande: 500 personer.

Folkhälsomyndigheten ger även länsstyrelserna (dvs. regionalt) möjligheten att sänka publiktaken. Därför gäller det att även hålla koll på vad som gäller i olika regioner, men idag har inga regioner meddelat något annat.

På denna länk kan ni läsa om hur regeringens planering för att avveckla restriktionerna framåt ser ut.

Här nedan kan du som musiker kolla in vilka regler som gäller för arrangörer.

Vi säger STORT TACK FÖR LÅNET! till Svensk Jazz, som gjort det gedigna grundarbetet att mejsla ut det som är viktigt för just musiklivet att känna till:

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS FÖRESKRIFTER

Läs hela föreskriften på Folkhälsomyndighetens hemsida

GEMENSAMT FÖR ALL KONSERTVERKSAMHET ÄR ATT ARRANGÖREN SKA:

 • informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas
 • erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
 • säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
 • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit
 • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

FÖR KONSERTER UTAN ANVISAD SITTPLATS INOMHUS OCH UTOMHUS SKA ARRANGÖREN DESSUTOM:

 • beräkna det maximala antalet deltagare som samtidigt får vistas i lokalen eller området
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts
 • tydligt anslå maxantalet
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids

Maxantalet ska beräknas så att varje deltagare utomhus ska kunna disponera minst 5 kvadratmeter, inomhus 10 kvadratmeter.

FÖR KONSERTER MED ANVISAD SITTPLATS INOMHUS OCH UTOMHUS SKA ARRANGÖREN DESSUTOM SE TILL ATT:

 • sällskap ska hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt
 • antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer

Om sällskapet uppgår till fler än fyra deltagare ska arrangören dela upp sällskapet med högst fyra personer i varje sällskap.

ALLMÄNNA RÅD FÖR ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER OCH OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR

Trängsel kan undvikas genom att:

 • åtgärder vidtas för att sprida ut besökarnas ankomsttid
 • arrangören kan informera om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel (exempelvis vid flerdagarsevenemang såsom festivaler)
 • anvisa besökare till olika in- eller utgångar
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra i lokalen – exempelvis genom markeringar på golvet eller marken
 • anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig
 • sätta upp avgränsningar för olika sällskap att vistas i som till exempel staketfållor eller rep, och personal på plats vägleder deltagarna för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folksamlingar i mindre utrymmen