Måndagen den 25 mars var Sara från Musikcentrum Väst på plats på  Brewhouse Inkubator för att delta vid rundabordssamtal på initiativ av Västra Götalandsregionen.

 

Samtalen kretsade kring temat för dagen vilket var följande:

  • Hur stärker vi Kulturella och kreativa branscher (förkortas härmed och i denna rapport som KKB) i Västra Götaland?
  • Vad krävs för att KKB ska kunna utvecklas? 
  • Hur kan de vara en kraft för såväl platsutveckling som innovation? 
  • Vilka frågor är särskilt viktiga att adressera? 
  • Hur kan vi samverka? 

 

Genom diskussioner och rundabordssamtal varvat med inspiratörer och informatörer på ämnet samlades centrumbildningar, kommunalförbund med flera till dessa samtal för att bygga vägar framåt.

Dagen inleddes med presentation av olika teman som vi bjöds in till att bidra till problematikanalys och därefter lösningsskapande inom. Temana var följande:

  1. Främjandesystem och infrastruktur – här diskuterades hur vi kan främja spets och bredd inom KKB samt vad vi ser framåt. Svaren på problemformuleringarna kretsade kring hållbarhet och innovation för ett mer miljövänligt och klimatsmart kulturliv. Charlotte Odebjer, VD på Brewhouse Inkubator inspirerade med exempel på just detta vid Brewhouse Inkubator 
  2. Innovation och omställning – här diskuterades hur KKB kan vara med och forma lösningar på våra stora samhällsutmaningar i allt från film till mode. Lösningar i form av innovativa material och synergieffekter där redan existerande verksamhet pågår lyftes som lösningar och vägar framåt.
  3. Platsers betydelse för KKB och tvärtom – slutligen diskuterades attraktionskraft och platsutveckling genom inspiration från Anders Lindgren, verksamhetsledare för Mötesplats Steneby, ett framgångsexempel på kultur i småorterna Dals Långed och Fengersfors i Dalsland (klicka här för att läsa mer om Mötesplats Dalsland) och från Manne Fridell, projektledare Älvstranden Utveckling som pratade om struktureringen av Masthuggskajen med fokus på kulturlivet som skapas i relation till utformningen. 

 

Avslutningsvis bjöd Västra Götalandsregionen på en inspirerande summering av dagen av David Karlsson, idéhistoriker, författare och utredare där fortsatta sammarbeten och synergieffekter uppmuntrades och lades vikt vid.

 

En fin dag med många trevliga och drivna människor som värnar om ett hållbart kulturliv i Västra Götaland.

/Sara