EnglishSwedish

Rapport från HSM branschdag

MCV har sedan några år tillbaka fokuserat på att vara en organisation och ett nätverk även för oetablerade musiker som t.ex. Musikstudenter och andra som på sikt har ambitionen att bli yrkesverksam musiker. Vi gör det bland annat genom uppsökande verksamhet på lärosäten och samarbeten med studieförbund. 

MCV NY är medlemskapet där dessa kan var en del av MCV, det innebär rådgivning och inbjudningar men inte förmedling som ett ordinarie medlemskap innefattar.

 

Den 7 februari var Lars och Veronica på Högskolan för scen och musik i Göteborg för deras årliga branschdag. Under dagen bjuds olika verksamheter inom kultur in för att presentera sig för studenterna. Efter en kort presentation av samtliga verksamheter delas studenterna upp i grupper och MCV, Danscentrum Väst och Kulturförvaltningen Västra Götaland delade rum och höll tre infopass med utrymme för frågor, samtal och tankar om framtid och möjligheter, vart det går att få stöd under och efter studierna.
Överlag var det en lyckad och välbesökt dag och för MCV är det värdefullt att redan under studietiden etablera en kontakt med framtida musiker.

Deltagarna var intresserade och hade en del frågor, vissa kopplade till medlemskap, det blev även en kort diskussion om begreppet professionalism.Den första gruppen hölls på engelska eftersom några internationella studenter deltog. Andra gruppen bestod av mestadels av studerande som ska bli kyrkomusiker. Den sista gruppen bestod endast av en student som höll på med filmmusik och heavy metal, därav blev det en väldigt personlig coachning.  Avslutningsvis bjöds det på fika där representanterna från de olika verksamheterna fick tid att prata och dela dagens upplevelser och lärdomar. Ett väldigt bra nätverkstillfälle. 

/Veronica Odetunde