・Musikens samtid och framtid — med Daniel Johansson
Självstudiekurs

Kursen handlar om om teknikutvecklingens påverkan på musikbranschen, och syftar till att ge dig en bra översikt över hur teknologier som Artificiell Intelligens, Augmented Reality, blockkedjan och NFTs, hologram, metaverse mm, påverkar musikbranschen. Du får en introduktion till respektive teknologi samt förståelse för hur teknikutvecklingen har påverkat musikens område genom historien, samt prognoser för hur de olika teknikerna skulle kunna påverka din vardag under de kommande åren.

Kursen är tillgänglig fram till den 21 februari, läs mer och anmäl dig här!
Sista anmälningsdag: 19 februari


・YouTube och musikbranschen med Erik Gossas 
Självstudiekurs

Kursen ger en introduktion till YouTube och dess roll i musikbranschen, med ”best practices”, verktyg och strategier samt vilka format du ska jobba med. Du kommer också att få veta vilka som är YouTube:s musik- och releasestrategier mot YouTube:s musiktjänst och vad som gäller kring upphovsrätt och rättighetshantering.

Kursen är tillgänglig fram till den 12 mars, läs mer och anmäl dig här!
Sista anmälningsdag: 3 mars


・Musikrättigheter & avtal med Crown Entertainment Law
Självstudiekurs

Lär dig att hantera de rättsliga och affärsmässiga aspekterna av din musikverksamhet! Kursen ger musiker en översikt för musikjuridikens grundläggande principer och tillämpningar. Genom att fokusera på olika rättsliga områden och avtal som berör musiker, kommer kursen att hjälpa dig att identifiera, skydda och exploatera dina kreativa tillgångar på ett strategiskt sätt.

Kursen är tillgänglig fram till den 31 mars, läs mer och anmäl dig här!
Sista anmälningsdag: 29 februari