Som en del i diskussionen kring AI och musik har Stim sammanställt en rapport som beskriver AI-användning i musikskapandet utifrån fyra typfall:

✦ AI som verktyg i det mänskliga musikskapandet.

✦ AI-modeller som tar fram ny musik, med befintlig musik som inspiration.

✦ AI-genererad musik direkt baserad på tidigare verk.

✦ AI-genererade verk där ingen människa varit inblandad.

Stims skriver vidare att deras uppfattning är att transparens, spårbarhet och lagenlig källhantering är helt avgörande nycklar för att det upphovsrättsliga systemet ska kunna hantera AI-utvecklingen. Läs mer här och ta del av rapporten här!