EnglishSwedish

Du som är yrkesverksam inom konst- eller kulturlivet kan söka stipendier från kulturnämnden! Syftet med kulturnämndens kulturstipendier är att främja ett mångsidigt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet i Göteborg. 20 personer får stipendium på 30 000 kronor per person.Ansökan är öppen 18 oktober — 15 november klockan 12.00.
Läs mer och sök här