EnglishSwedish

Studieförbundet Vuxenskolan i Göteborg arbetar främjande för nationella minoriteters rättigheter i form av folkbildning med identitetsstärkande insatser inom framförallt kultur och språk-revitalisering.

Studieförbundet Vuxenskolan genomför redan idag studiecirklar om de fem nationella minoriteternas rättigheter, språk och kultur — i samarbete med aktuella föreningar.

Just nu söker SV personer med olika typer av erfarenhet inom musik och som kan tänka sig att leda en studiecirkel. Det viktiga är att du själv tillhör en av minoriteterna och talar ett minoritetsspråk. Studiecirklarna kan beröra olika typer av arbete kring musik och sång. Cirkelledaren får en timlön som innefattar både studiecirkeltimmarna och planeringstiden.

Kontakt tas direkt med ansvarig verksamhetsutvecklare!
Parva Farhang, Studieförbundet Vuxenskolan
parva.farhang.roosta@sv.se