EnglishSwedish

KLYS och Författarförbundet håller seminarium om upphovsrätt på Bokmässan! 

2023 infördes en ny upphovsrättslag i Sverige som grundar sig på ett EU-direktiv. Direktivet syftar till att skapa bättre balans på kultur- och mediemarknaden, bland annat genom bestämmelser om skäliga ersättningar och bättre insyn för kulturskapare när deras verk används.

Nu har lagen varit i kraft i nio månader. Lever den upp till direktivets krav? Stärker den kulturskapares ställning på avtalsmarknaden? En panel med företrädare från olika konstområden berättar om sina tankar och erfarenheter av den nya lagstiftningen.

Seminariet hålls på Litteraturscenen, torsdagen 28 september kl. 16.05-16.30. 
Läs mer om seminariet via Facebook-eventet!