Den 6 oktober bjuder bland andra Kulturutveckling VGR in till en heldagskonferens i Borås, där fokus kommer att ligga på populärmusikens förutsättningar, möjligheter och behov.

Några av programrubrikerna för dagen:

✧ Populärmusikens utmaningar och möjligheter — pop och rock i kulturpolitiken

✧ Framtidens arrangemang – fantasi, innovation & engagemang

✧ Scenen som community

Ta del av uppdateringar och hela programmet via Facebookeventet och anmäl dig
här senast den 27 september!

Dagen är kostnadsfri och sker i samverkan mellan VGR, Borås Stad och det nationella projektet ”På Turné”.