EnglishSwedish

 OBS — deadline denna vecka!

Samverkan med komponister:
Det här bidraget finns till för att öka tillgången till ny musik. Genom att stimulera beställningar av nya musikverk får fler komponister/musikskapare möjlighet att skapa musik till olika sammanhang. Du kan till exempel få bidrag för att samverka med en komponist genom att beställa ett nytt musikaliskt verk för planerade framföranden (som ännu ej haft uruppförande/premiär).

Sök senast den 19 september! Läs mer här.

Bidrag till konsert- och samarbetsprojekt:
Bidraget breddar möjligheten för aktörer inom musikområdet att söka stöd för konsertprojekt eller samarbetsprojekt.

Bidraget kan sökas senast den 21 september! Läs mer här.