EnglishSwedish

Ekonomiskt bidrag från Gustav Fränckels Understödsstiftelse kan sökas av personer som arbetar eller har arbetat som musiker. Stiftelsens ändamål är att dela ut understöd till behövande svenska eller utländska musiker bosatta i Sverige. Personer som har arbetat som musiker på så kallade fria restauranger i Stockholm (främst Hasselbacken eller Berns salonger) har företräde.

Läs mer och gör ansökan här senast den 30 september!