EnglishSwedish

— föreläsning och workshop 17 oktober

Kulturakademin bjuder in till föreläsning och workshop den 17 oktober med Liz Lermans feedbackmetod Critical Response Process (CRP).

CRP är en modell som ger konstnären/aktören en aktiv roll i processen och därmed inflytande över vad som ska beröras i samtalet. Modellen erbjuder tydliga verktyg för hur du kan prata om konst, kreativa processer och lärande samt etablerar en dialog baserad på ömsesidig respekt och förtroende. CRP har funnits i över tjugofem år och anammats av konstnärer, lärare, forskare, administratörer, danskompanier, orkestrar, vetenskapscentra, museer m.fl.  

Läs mer och anmäl dig här senast den 12 oktober!