Den 8 augusti är öppnar ansökan för Kulturrådets bidrag Musikutgivning (fonogramstöd). 

Bidrag kan sökas för delfinansiering av professionellt framställd utgivning som är minst 15 minuter lång, bestående av inspelad musik eller ljudkonst. Utgivningen skall vara av professionell art och det ska finnas en tydlig plan för att den ska nå ut till en publik. Bidraget kan sökas för kostnader inom följande delar av utgivningsprojektet: produktion, marknadsföring och distribution.”

Läs mer om vilka kriterier som gäller här!
Sista ansökningsdag är den 5 september.