Ansökningsperioden för Konstnärsnämndens projektbidrag öppnade den 5 maj och är öppen till den 5 juni kl. 14.00. Bidraget är till för att stödja projekt som främjar konstnärlig utveckling, med ett tydligt formulerat mål samt tydligt start- och slutdatum. Bidrag kan sökas för att i projektform arbeta med att skapa ny musik, pröva nya arbetssätt eller utveckla nya tekniker.

Läs mer och ansök
här! 🌺