EnglishSwedish

”Jag gör inte world, jag gör pop”

I nya rapporten ”Jag gör inte world, jag gör pop” delar rasifierade musikskapare sina erfarenheter av musikbranschens skuggsida genom intervjuer och enkätsvar. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Skap och presenterar resultaten av en studie om rasism inom den svenska musikindustrin, utifrån musikskapares perspektiv och erfarenheter. I rapporten beskriver ett stort antal musikskapare hur de misstänkliggjorts i olika sammanhang, särbehandlats på grund av mer eller mindre uttalade fördomar och överhuvudtaget kämpat mot förutfattade meningar om vad de ”borde” vara och kunna, eller inte kunna.

Ur inledningen:
Eftersom inga tidigare studier direkt har utforskat rasismen inom den svenska musikindustrin utgör denna rapport även den första studien med rasifierade musikskapares erfarenheter av rasism i dagens Sverige som fokus.” — Jasmine Kelekay

Läs rapporten här.