EnglishSwedish

Konstnärsnämndens remissvar angående Arbetsmarknadsstyrelsens skrivelse ’En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring’

Konstnärsnämnden välkomnar att arbetslöshetsförsäkringen för konstnärer fortsatt ska innehålla lättnader som infördes under pandemin och föreslås gälla tillsvidare. Förslagen har möjlighet att förbättra konstnärers villkor i samband med arbetslöshet. Konstnärsnämnden ställer sig särskilt positiva till förslaget om undantag från femårsregeln som ger företagande konstnärer ökade möjligheter att vilandeförklara sitt företag.

Läs mer här.