I november bjöds ett fyrtiotal nationella aktörer, bidragsgivare och utredare inom musikområdet till Kulturrådets konferens ’Ett hållbart musikliv’. Dagen filmades och är nu tillgänglig för vem som helst att ta del av i efterhand.

Konferensens ämnen och rubriker:
-Konstnärsnämnden: främjande arbete inom musikområdet
-Samverkan mellan regioner och det fria musiklivet
-Förutsättningar att verka som musiker och komponist
-Musik och näring
-Musikens förutsättningar i framtiden

Titta och lyssna här.