EnglishSwedish

Kulturbryggan är en statlig bidragsgivare med uppdrag att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet och att verka för breddad finansiering av nyskapande kulturverksamhet genom fördelning av projektbidrag. Just nu söker Kulturbryggan bedömare — i denna roll granskar du ansökningar, ger omdömen och skriver utlåtanden.

Läs mer här!