STIM gör åtta utbetalningar under året där varannan utbetalning avser många olika musikkällor (exempelvis teater, bakgrundsmusik i butiker och caféer, konserter, radio och tv). Varannan utbetalning inriktar sig helt på streaming i olika digitala musiktjänster.

Håll koll på när utbetalningarna sker, och därmed när du behöver registrera dina verk eller spelningar för att få betalt i tid. All info finns här och uppdateras löpande!