— som påverkats av pandemin

Det här projektbidraget av Kulturrådet finns till för att stärka kulturlivets internationalisering — genom bland annat internationellt utbyte och exportfrämjande insatser. Bidraget vänder sig till aktörer vars internationella aktiviteter avstannat på grund av Covid-19 pandemin och dess effekter. Sista ansökningsdag är den 17 november. Läs mer på Kulturrådets hemsida.