EnglishSwedish

Kulturrådet har inrättat ett nytt projektbidrag för internationell verksamhet som ska stärka internationaliseringen av kulturlivet i Sverige. Bidraget vänder sig till kulturpolitiska viktiga aktörer vars internationella projekt och aktiviteter påverkats av covid-19 pandemin. Projekten kan bland annat gälla internationellt utbyte, samverkansprojekt eller exportfrämjande insatser. Läs mer här!