EnglishSwedish

Studieförbundet ABFs nya kurs Musikhistoria med fokus på kvinnliga tonsättare hålls i samarbete med föreningen KVAST — Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare. Under kursen utforskas kvinnliga kompositörers plats i det offentliga rummet genom historien.

Med fokus på västerländsk konstmusik och genom läsande, diskussioner och musiklyssnande ges du chansen att förbjuda dig i ämnet, med syftet att försöka förstå varför kvinnors musik än idag är en så liten del av den musik som spelas på världens konstmusikscener.

Info och anmälan här.