EnglishSwedish

Musik bidrar till livslust. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet som gjorts i samverkan med Betaniastiftelsen, Musik i Syd och Göteborgs Symfoniker, med stöd från Familjen Kamprads stiftelse. Under 2022 testar Betaniastiftelsen ett nytt, interaktivt koncept för utbildning av kulturombud och aktivitetssamordnare i äldreomsorgen, samt för dialog med vårdutbildningar om hur kunskap om kultur och hälsa kan föras in i kursplaner.

Två av Sveriges största musikinstitutioner deltog i forskningsprojektet, Musik i Syd och Göteborgs Symfoniker. För Musik i Syd har medverkan, parallellt med andra insatser, lett till ett nytt regionalt utvecklingscentrum för musik i vård, omsorg och hälsa

Läs hela artikeln här