EnglishSwedish

På grund av den ökade smittspridningen, har regeringen infört nya restriktioner med anledning av den ökade smittspridningen. Restriktionerna påverkar ett redan mycket sargat musikliv och vi förutsätter att det därför kommer att presenteras nya krisstöd inom kort. I nuläget bedöms de behöva vara kvar fram till mitten av februari, men de kommer att omprövas var 14:e dag.

Här nedan har vi försökt sammanställa de som påverkar musiker och artister:

För konserter (offentliga arrangemang i stort) med fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis, men också ovanstående regler. 

För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.

För restauranger kommer krav om max åtta personer per sällskap gälla, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.

Utöver detta finns råd till alla vuxna att begränsa antalet nära kontakter inomhus samt att de som kan jobba hemma, ska göra det. 

Läs alla restriktioner här.