EnglishSwedish

MCV deltog i dag på seminariet Jazz musicians all over Europe unite! på Jazzahead, där resultaten av en ny stor undersökning presenterades.

När scenerna är stängda – klubbar, konserthus och festivaler – har jazzaktörerna drabbats särskilt hårt:
1) Arbetsförhållandena för utövarna är mycket sköra ofta helt utan anställningsformer i botten, vilket gör skyddsnäten mycket svaga.
2) Musikerna är överlag beroende av att arbeta internationellt, vilket har varit omöjligt under pandemin.
3) Dessutom är det överlag relativt låga nivåer på kulturstöd till arrangörerna.

Trots att många länders regeringar har skjutit till krisstöd är många musiker fortfarande väldigt hårt drabbade.

Ett europeiskt samarbete mellan fjorton jazzmusikersamlande organisationer (däribland Föreningen Sveriges Jazzmusiker och Svensk Jazz) tog form i maj 2020. Efter månatliga möten gjordes i december förra året gemensam sak – en europeisk enkät genomfördes och det var resultat och analys av denna undersökning som stod i fokus på dagens seminarium.

De som presenterade enkäten var Urs Johnen från tyska Jazzunion, Fleurine Mehldau från BIM, Nederländernas jazzorganisation och Pedro Cravinho från portugisiska jazznätverket (som syns i bilden ovan).

Enkäten i snabba (skrämmande) siffror:
1500 musiker från 23 länder har svarat.
80 % av de svarande är män.
73 % är musiker som spelar live, 24 % är också lärare.
72 % är frilansare, 16 % anställda (av t.ex. storband eller radioorkestrar).
82 % är heltidsmusiker, 12 % deltidsmusiker.
91 % har haft färre än 20 gig under året 2020, de flesta bara några stycken.
53 % förutsätter att de kommer att sluta vara professionella musiker och byta jobb efter pandemin.
Bara 38 % tror att de kommer fortsätta med sin profession som musiker.

(Så fort vi hittar en länk till undersökningen, publicerar vi den här!)

Inbjuden till seminariet var Barbara Gessler, chef för EU:s kulturprogram Kreativa Europa, EU-kommissionen.

Gessler berättade att ett nytt program, som kommer att vara riktat mot att stödja musiksektorn, lanseras inom en månad (något som kommer ta vid efter programmet Music Moves Europe).

Gessler uttryckte att det är bra och från EU:s sida uppskattat att jazzmusikerna organiserar sig europeiskt. Ännu viktigare är dock att kunna prata med en röst för hela musiklivet, enligt Gessler. Hon säger att både kommissionen och parlamentet är mycket medvetna om att musiksektorn är extra hårt drabbat under pandemin.

Deltog gjorde också Franz Romeo, vice ordförande för kultur- och utbildningskommittén i EU-parlamentet, tillika musiker.

Han menar att enkäten visar att pandemin drabbat musiksektorn enormt och att läget närmast kan beskrivas som en katastrof.

Organisationsföreträdarna framförde till EU att det är fantastiskt med dessa stora krisstöd från både nationer och EU, men att enkäten tydligt visar att det är relativt lite stöd som når de mest utsatta: frilansarna.

Hur kan EU stödja musikerna och hjälpa till att förbättra villkoren?

Romeo påminde om de direkta medel som ändå finns till musiksektorn (Music Moves Europe) men konstaterade att de stora medlen går till ländernas egna institutioner och myndigheter som är betydligt närmare utövarna.

Gessler erinrade om att EU i dag ger stöd till nätverk, som t.ex. Europe Jazz Network och vikten av att samla sig brett. Hon hänvisade också till FIA, den europeiska organisationen för musikerförbund.

Avslutningsvis uppmanade seminariehållarna alla musiker att gå med i och engagera sig i sin jazzorganisation.