Den 25 februari öppnar ansökan för stöd för inställda och uppskjutna arrangemang sista kvartalet 2020. Enskilda konstnärer kommer inte att kunna söka, men däremot musikgrupper. Och då är det viktigt att tydligt redogöra för och motivera att ansökan gäller just en grupp och inte enskilda personer.

Deadline för ansökan om stöd för konserter är den 17 mars. Kulturrådet bjuder in till webbinarium om stödet redan på fredag den 26 februari.

De inställda och uppskjutna arrangemangen ska ha anordnats för allmänheten och ha offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten. Men – stödet kan bara sökas för arrangemang som har ställts in eller skjutits upp på grund av att det omfattas av de föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som regeringen eller en länsstyrelse har meddelat för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19”. Det är dessa tuffare krav som gjort att detta stöd har försenats något. Kulturrådet gör just nu en matris i excel som visar vilka förbud och föreskrifter som gällt när och var i landet under aktuell period. Det är de sökande själva som behöver kolla upp vad som gällde för de aktuella konserterna när de ställdes in/sköts upp. 

Därmed kommer inte inställda gig i skolor eller i andra kommunala verksamheter att kunna ersättas av detta stöd! 

Stödet kommer heller inte att kunna ta hänsyn till det faktum att många inte ens har kunnat/vågat boka in arrangemang under sista kvartalet av 2020. Om detta stöd inte passar er grupp hänvisar Kulturrådet istället till stödet för särskilda behov – med deadline den 4 mars 2021!

Avslutningsvis kommer här Kulturrådets egen tipslista:

•Börja i tid!
•Läs anvisningarna!
•Skicka in kompletta ansökningar!
•Sök i kollektiv om ni är enskilda konstnärer!
•Skilj på regionernas rekommendationer och föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som regeringen och länsstyrelsen har meddelat.
•Kulturrådets webbinarium fredag den 26 februari kl. 12.00

Läs mer om stödet här!