EnglishSwedish

Den senaste enkäten Musikcentrum genomförde visade bland annat att var tredje musiker är på väg att lämna yrket. Enkäten fick, liksom vår medlem Hannah Tolf, så sent som i dag uppmärksamhet i Sveriges Radio.
I samband med att enkätens resultat presenterades fick den också uppmärksamhet av rikstäckande media, såsom SVT – där vår verksamhetsledare Karin Inde medverkade.

Läs mer…