Om pandemiregler och livemusikens återkomst

Vilka regler gäller egentligen för konserter just nu?
Och hur kan återstarten av konsertlivet komma att se ut?
Ett försök att navigera bland rådande restriktioner, förbud och rapporter

 

Den 10 januari trädde den nya tillfälliga pandemilagen i kraft. Pandemilagen ger regeringen större befogenheter än tidigare att besluta om restriktioner för att dämpa smittspridningen. Redan den 8 januari kom förslag på uppdaterad förordning från regeringen. Och på senaste presskonferensen meddelade regeringen att de kommer att analysera och eventuellt uppdatera gällande restriktioner varannan vecka från och med nu – så det gäller att hänga med!

Utöver dessa två författningar finns ytterligare en intressant handling att ta del av. Det är Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag angående smittskyddsåtgärder i samhället. Den fokuserar på hela år 2021.

 

Men låt oss börja med nuläget.
Det här gäller just nu för offentliga konserter – ”allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”:

Rent allmänt gäller en maxgräns på åtta personer för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Men – om en konsert (inomhus eller utomhus) har en sittande publik som har minst en meter emellan sig (sällskap om två går bra) får arrangören ta in max 300 personer. Oavsett hur stor lokalen är.

Varje region (länsstyrelse) kan dock besluta om ett lägre publikantal, om de tycker att smittläget kräver detta, och just nu (21-02-01) råder 8 personers-gränsen i alla regioner –även för sittande publik.

På restauranger och caféer (serveringsställen) gäller andra regler för besökare – men så fort det arrangeras konsert gäller just nu 8-personersgränsen även här.

 

Hur planeras det inför återstarten?
Jo, det är där FoHM:s senaste rapport kommer in i bilden. FoHM fick i oktober ett uppdrag av regeringen att analysera vilka åtgärder som förväntas behövas vid olika nivåer av smittspridning under 2021. Först kom delrapporten Förutsättningar för smittsäkra arrangemang i december, där det finns förslag på hur arrangörer kan riskbedöma sina evenemang när det väl är dags att komma igång igen.

När det blir dags att arrangera konserter kan förstås ingen svara på ännu, men i återrapporteringen som kom den 20 januari gör FoHM ändå ett försök till plan för hur stegvisa lättnader ska kunna göras i takt med att smittspridningen blir lägre.
Så här ser FoHM:s förslag till regeringen ut:

Hög nivå av smittspridning: Förbudsförordningen gäller alla arrangemang som träffas av ordningslagen. Begränsningen av antalet personer ligger kvar.

Måttlig nivå av smittspridning: Arrangemang som genomförs på icke avgränsade ytor utomhus där trängsel kan undvikas kan tillåtas. För arrangemang som eventuellt undantas från förbudsförordningen ska riskbedömningsverktyget användas på motsvarande sätt som vid låg nivå av smittspridning. För arrangemang som hålls inomhus bör en sittande publiks deltagarantal begränsas av antalet tillgängliga platser eller av tillgänglig yta istället för av en fast numerär gräns. En sådan begränsning kan vara olika för olika arrangemang beroende på förekomst av andra riskfaktorer.

Låg nivå av smittspridning: Inga förbud mot arrangemang, men en rekommendation om att riskbedömningsverktyg ska användas för att identifiera riskfaktorer och möjliga åtgärder för att undvika risk för smittspridning.

När blir smittspridningen måttlig?
I takt med att värmen kommer åter och att fler och fler människor blir vaccinerade borde smittan minska. Och om detta sker, och ovanstående riktlinjer börjar gälla, så kan vi väl ändå få smygdrömma om några ljuvliga utomhuskonserter och festivaler redan under tidig sommar…

En följdfråga dyker ju snabbt upp: Att det råder hög smittspridning just nu är ju tydligt, men vad menar FoHM med måttlig respektive låg smittspridning? För att kunna svara på detta ber FoHM att få analysera mera och återkomma.

 

För kännedom: FoHM föreslår att ändra begreppet deltagare
Tidigare har gällt att deltagare varit lika med publiken på en konsert. Att alltså medverkande musiker, tekniker, konsertvärdar etc. kunnat närvara utöver maxantalet.

FoHM anser i sin återrapportering att en justering av begreppet deltagare bör göras så att alla personer som närvarar vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning räknas in. De anser att en sådan justering skulle underlätta både för arrangörens planering av hur ett arrangemang kan genomföras smittsäkert och för polisens tillsynsärenden.