Musik på biblioteket – hur det fungerar

Under femton säsonger (2023-2024) har Musikcentrum Väst framgångsrikt arrangerat konsertserien Musik på Biblioteket i Västra Götalandsregionen. Varje säsong har bestått av 40-60 konserter spridda över 14-15 bibliotek. I och med den ökade minimitariffen för musikframträdanden år 2022 har vi behövt halvera konsertserien till 22 konserter. Vi strävar alltid efter att ge våra medlemmar de bästa möjliga förutsättningarna och villkoren, vilket har lett till att vi har beslutat att höja musikerna och artisternas ersättning för att närma oss minimitariffen så mycket som möjligt.

Hur fungerar Musik på biblioteket i praktiken? 

Genom en kombination av fast ersättning från biblioteken och finansiering från Västra Götalandsregionen, kan vi erbjuda enastående live-musik utförd av Musikcentrum Västs medlemmar på olika bibliotek runt om i regionen. Denna unika samverkan resulterar i fantastiska musikupplevelser som berikar bibliotekens evenemangsprogram och sprider glädje till alla som deltar.

Urval – nominering

Musikcentrum Väst genomför noggrant urval av artister till Musik på Biblioteket baserat på flera viktiga kriterier. Vi strävar efter att främja jämställdhet och inkludera artister från olika genrer och bakgrunder. Vi tar också hänsyn till tidigare medverkan för att ge möjlighet till en varierad och dynamisk konsertserie. Vidare bedömer vi gruppers storlek och säkerställer att musiken kan framföras på ett sätt som passar inom de mindre och ibland akustiska bibliotekslokalerna utan behov av förstärkning. Genom att använda dessa kriterier säkerställer vi en mångfaldig och njutbar musikalisk upplevelse för publiken på Musik på Biblioteket.

Biblioteken väljer

Musikcentrum Väst presenterar ett urval av nominerade artister för de deltagande biblioteken att välja mellan. Varje bibliotek åtar sig att boka ett specifikt antal konserter från det tillgängliga urvalet. Genom denna samarbetsmodell får vi en mångfald av musikaliska upplevelser spridda över hela regionen och skapar en rik och varierad konsertserie.

Solo, duo eller trio?

Urvalet av artister och storleken på grupperna som uppträder på Musik på Biblioteket bestäms främst utifrån budgetrestriktioner. Vi strävar efter att anpassa oss till de resurser och begränsningar som finns, men det finns även undantagsfall då vi har inkluderat större grupper. Om du har några frågor eller behöver mer information är du mer än välkommen att kontakta MCV-kontoret. Vi finns tillgängliga för att hjälpa dig och besvara eventuella frågor du kan ha.

<< Tillbaka till Musik på bibioteket