Kulturbyrån Gira

Med ljud och musik, rytm och rörelse, dans och cirkus skapas ett rum där allt är möjligt och allt kan hända. (3-9 år)

SJUNG LEK & SKAPA

Under våra workshops möts barn och vuxna i sång, lek, rytm och rörelse. Vi samspelar, improviserar och gör musik tillsammans med både kroppen och rösten. Våra workshops bygger på allas delaktighet, lust och fantasi och ramas in av enkla, svängiga och finstämda sånger som kan bli en del av förskolans/skolans visskatt.

Workshop för förskolan 3-5 år

Workshop för lågstadiet 6-9 år

Workshop för särskolan 6-12 år

MUSIK & POESI

Vi har även workshops med inriktning på skapande av musik & poesi. Vi delar med oss av erfarenheter från vårt mångåriga arbete inom grundskolan och kulturskolan i Angered.

JAG OCH MIN KOMPIS

För förskola, lågstadie och särskola

Jag och min kompis går över jorden

Himlen är blå

Solstrålarna lyser som pilar

Gräset är grönt – Erik 7 år

WORKSHOPS & FÖRESTÄLLNINGAR

Om intresse och önskemål finns har vi även föreställningar kopplade till våra workshops. Hör av er så berättar vi mer!

Kontakt: gasa.ericsson@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/kulturbyrangira/

Hemsida: http://www.kulturbyran-gira.se

Youtube: https://www.youtube.com/results?search_query=kulturbyrån+GIRA