Göteborgs Alternativa Orkester – Den sovande orkestern 

En interaktiv och kreativ musikföreställning med fokus på elevernas skapande

En orkester som sover och en förvirrad dirigent behöver hjälp att få igång musiken, noterna ligger utspridda och dirigenten berättar att en märklig storm har just passerat. Han själv har fått nån slags minnesförlust och kommer upp med flera märkliga metoder att få orkestern att låta som han testar tillsammans med eleverna. Orkestern GAO är en fantastisk blandning av musiker och instrument under ledning av Jorge Alcaide där mångfald och nyskapande är grunden för soundet och de metoder som används i skapandet.

Den sovande orkestern är en utveckling från vår tidigare skolföreställning Sound de Göteborg med en mer teatralisk prägel men som är lika inriktad på det musikaliska och interaktiva skapandet .

Sound de Göteborg hade premiär i slutet av april 2016 på Röhsska muséet i Göteborg och presenterade under tre dagar denna föreställning för sammanlagt 6 st. mellanstadieklasser från olika delar av Göteborg. Resultatet blev överväldigande positivt. Både lärare och elever visade en otrolig entusiasm och glädje efter att ha deltagit. Vi lyckades fånga elevernas intresse och få dem att bli engagerade i det kreativa arbetet på ett sätt som kändes äkta och spännande för alla. För musikerna i GAO var detta första steg i skolprojektet och det blev också en fantastiskt inspirerande upplevelse. Vi har konstaterat värdet av mötet mellan konstnärer och den yngre generationen och vill därför sprida detta till skolor i Göteborg med omnejd. En annan variant är också att vi kommer till ett närliggande kulturhus och att skolklasserna kan ta sig dit.

Tid: 60 min (vi behöver ca 60 minuters förberedelsetid)

Antal deltagare: Orkestern som kommer ut till skolorna blir max 20 musiker. Antal elever som vi önskar att arbeta med per tillfälle är ca 20-25, klassvis alltså eller motsvarande.

Rum: Rymlig mörkläggningsbart rum där ca 55 personer kan få plats att röra sig och en timmas förberedelsetid.

Kontakt: gaoproduktion@gmail.com 

Hemsida: sounddegoteborg 

Vimeo: https://vimeo.com/200598158?embedded=true&source=video_title&owner=31806447