DINN DINN BULO – Fisken och Bintou

Skapande skola/ Workshop

Dinn Dinn Bulo framför sagor och musik från Senegal. Gruppen har sedan starten 2016 producerat tre scenkonstproduktioner som spelats både i Sverige på svenska och utomlands på Franska. De har även gjort 4 sagor för SR Barnradion. Länk till dessa finns här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1191858

Skapande skola materialet görs med fördel i samband med föreställningen, men kan också göras separat. Under skapandeskola/workshopen får deltagarna arbeta med föreställningen utifrån Barnkonventionen. De får undersöka några av de rättigheter för barn, som föreställningen tar upp, och komma med kreativa lösningar utifrån olika scenarion. Det blir också tid för sång och musik där de har möjlighet att upptäcka samspel på slagverk och sång. Även i musik och samspel behövs mänskliga rättigheter och att ta hänsyn till varandra. Barnen får öva sig på att ta plats, turtagning och lyssna på varandra. Detta är ett perfekt skapande skola projekt för de som vill arbeta med mänskliga rättigheter och musik.

Målgrupp: 5-9år

Kontakt: mumrik.kulturproduktion@gmail.com 

Hemsida: https://mumrikkulturproduktion.se 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qh0HKgzgOWI