Simon Halvarsson

EnglishSwedish
Simon Halvarsson

Slagverk och marimba - minimalism, virtuositet och skönhet

Inspiration och mening i musicerande och vardagen kommer ur slumpvist sammansatta element som t.ex. parallella accelerandi hos fotgängare och i hörlurar, naturligt förekommande extraordinära formationer eller fallande löv. Slump som ordnar något högre; antingen på ett humoristiskt sätt eller som en nästintill religiös upplevelse. Synkronicitet om en så vill.

Simon Halvarsson är utbildad vid masterprogrammet med solo- och kammarmusikinriktning vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm mellan 2014 till 2017. Han fick sin konstnärlig kandidatexamen från musikhögskolan vid Örebro Universitet 2014.

Simon trakterar de klassiska slagverksinstrumenten samt trumset men har sin expertis i soloslagverk och mallet-instrument, framförallt marimba och slagverksuppställningar.

Som marimbasolist framförs allt från komplexa verk ur standardrepertoaren, nyskrivet, transkriptioner av J.S.Bach och andra tonsättare samt verk av japanska kompositörer som Miyoshi, Sueyoshi och Miki, vilka enligt Simon, nyttjar marimbans fulla potential. Repertoarval beror delvis på det aktuella rummet då resonansen bör reflektera verken.

Då marimbans klang alstras via ett ursprungligt levande material – rosenträ – förstärks Simons föreställning om att instrumenten andas och har en själ via sin historik. Tonerna uppfattas som individuella med egna karaktärsdrag. Även de rörelser som bildas i interpretation eller improvisation ser Simon som högst relevanta och försöker sätta dessa i fokus och närvara i dem för att med flera sinnen uppleva musikens rytmik.

Med stor erfarenhet av ensemblespel förenar Simon gärna även olika konstuttryck och former och har konstellationer med såväl andra musiker som dansare och performanceartister.

Samarbetet med dansaren Marcella Quinchavíl Stéen utgörs dels av improvisation men även genom teoretiskt sammanfogad notation för att jämställa konstformerna. Minimalism är ett ledord för konstellationen.