Julia Bengtson

EnglishSwedish
Julia Bengtson

Folkmusik möter elektronik – levereras med stark scennärvaro.

Med avstamp i den svenska folkmusiken utforskar Julia Bengtson samklangen mellan fiol, sång och elektronik. Ett lekfullt möte där hon lotsar lyssnaren genom hjärtesorg, pizzicato, mörker och distade trummor.

På scen får vi se henne blanda sina färdigheter som musiker och instrumentalist med en setup för datorbaserad live-elektronik, och med fokuset riktat mot stora och moderna ljudlandskap tillsammans med ett traditionsgrundat melodispråk är namn som Sara Parkman och Samuel ”Looptok” Långbacka inte särskilt långsökta associationer. Med sin scennärvaro som ett av sina starkaste kännetecken strävar Julia Bengtson efter att framföra sin konst på samma sätt som vi berättar historier; alla gånger skiljer sig lite från varandra.

I sin musik och text utforskar Julia Bengtson gränslandet mellan tradition och produktion. Det är intimt och stort, personligt och inkluderande. Vi bjuds in till att titta, lyssna och omslutas av ett rum där allt handlar om nuet.