Hanna Thiel

EnglishSwedish
Hanna Thiel

Spirit of Gambo – ett sprakande barockprogram full av virtuositet, glädje och melankoli.

En gamba kan verka som en märklig blandning – den spelas med stråke, men har sju strängar och band som en gitarr. Men gamban har gamla rötter, sedan 500 år tillbaka har den förtrollat sina lyssnare och än idag förtrollar den med sin vackra klang.  Under barocken konstaterades att gambans klang var unik på att väcka känslor hos lyssnarens, därför användes instrumentet i många olika sammanhang.
Den underbara gamban hade även en svaghet – dess svaghet! Den kraftigare cellon tog över gambans plats. Och gamban föll i glömska.

Marais, hovgambisten i Versaille, skrev bedårande melodier som tar med sig lyssnarna på en resa mellan dröm och verklighet. Här blir gamban en förtjusande berättare.
I Bachs passioner framför den milt de mest hjärtskärande bud.
Man ska dock inte tro att gamban saknar temperament. Forqueray presenterade en annan sida – rå och mäktig är hans musik och djävulskt var hans spel.
Captain Hume använde gamban som språkrör för sin humor och sitt humör.