Cabaret Oriental


Orientaliska rytmer möter västerländsk harmonik, med musiker från öst & väst.

I Cabaret Oriental möter improviserande musiker från öst och väst varandra. De orientaliska instrumentens klang möter digitalteknik, och melodislingor med mikrointervaller konfronteras med västerländsk harmonik. Sång på svenska, grekiska, kurdiska, norska, arabiska och turkiska blandas med tusenåriga rytmer och backbeat.

"Vi i Cabaret Oriental anser att blandningar mellan olika kulturer berikar oss genom att nya konstnärliga uttryck skapas. Vi vill därför verka i en anda av förståelse och ödmjukhet folken emellan."

På skivan "Moonlight Hotel" kan man höra att, även om Cabaret Oriental har sin grund fast förankrad i den grekisk-orientaliska musikfåran, de inget har emot att leka med nya uttryck. Därför innehåller "Moonlight Hotel" mestadels egna låtar, där de är lite mer "popiga" än vad de kanske brukar.

Cabaret Oriental engageras av allt från festivaler, jazzklubbar och krogar till folkmusik- och invandrarföreningar. Gruppmedlemmarna ger även skolföreställningar/kurser i arabisk dans och orientaliska rytmer och skalor.

Gruppmedlemmar

Robert Fölsch: arabisk luta, tzouras
Kostas Deledisis: klarinett, sång
Mikael Krönlein: bas
Stefan Sandberg: saxofon, neyflöjter
Maria Stellas: sång, slagverk
Dyar Jalal: tabla, sång
Marianne Holmboe: sång, slagverk