Välkommen på MCV:s extrastämma 2022

Onsdagen den 8 juni kl 17.30-18 på Café Hängmattan (precis före sommarfesten!) kallas alla medlemmar till Musikcentrum Västs extrastämma. Anledningen till extrastämman är att vi ska göra en andra omröstning av en stadgeändring för att göra rum för MCVs nya medlemskategori Musikcentrum Ny.

Anmäl din närvaro här.

Zoomlänk till mötet. (Öppen från kl 17.20)

Ladda ner möteshandlingar här.