Omstarta mig — bokning

Omstarta mig — bokning

Här har du som bandledare och bokningsansvarig chans att lyfta frågor och problemformuleringar inom bokningsarbetet. Vad behöver du lära dig? Vilka utmaningar möts du av i ditt arbete? Finns det några kunskapsluckor du behöver fylla i?
Kryssa i vad du helst skulle vilja fokusera på under Omstarta mig — bokning