MCV söker verksamhetsledare

Musikcentrum Väst söker VERKSAMHETSLEDARE

Om Musikcentrum Väst:
Musikcentrum Väst (MCV) är en medlemsorganisation (ideell förening) för professionella fritt verksamma musiker, med kontor i Göteborg. Vi har ca 700 enskilda medlemmar, fördelade på 300 artistprogram. Våra främsta syften är att verka för ett mångsidigt, konstnärligt och starkt musikliv, stödja våra medlemmar i deras musikaliska verksamhet, bevaka de fritt verksamma musikernas intressen och stärka den levande musikens roll i samhället. Detta gör vi bland annat genom att förmedla våra artisters musikutbud, initiera och samverka i projekt, stärka medlemmarnas arbetsmarknadskompetens, främja arrangörsutveckling samt ta aktiv del och stimulera till debatt i kulturpolitiska frågor som rör det fria musiklivet.
MCV är medlem i Musikcentrum Riks som hör till de konstnärliga centrumbildningarna. Vi erhåller verksamhetsbidrag från Statens kulturråd och Västra Götalandsregionen.

Om tjänsten
MCV söker en verksamhetsledare på heltid tillsvidare. Som verksamhetsledare företräder du MCV gentemot organisationer och myndigheter som vi samarbetar med och ansvarar för MCV:s dagliga verksamhet samt budget.

Dina arbetsuppgifter:

 • Företräda MCV gentemot organisationer, nationella och internationella, samt myndigheter.
 • Övergripande ansvar för MCV:s dagliga verksamhet, inklusive personalansvar.
 • Ansvara för verksamhetens budget.
 • Ansvara för att ansökningar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan skrivs.

För att arbeta som verksamhetsledare krävs det att du har:

 • Ledarskapserfarenhet – Verksamhetsledaren ska kunna se medarbetarnas olika egenskaper och kunna delegera arbetsuppgifter på ett sätt som får andra att växa och bidra till verksamheten.
 • God språkförmåga – I och med att de flesta av arbetsuppgifterna genomförs på svenska är det viktigt att du känner dig bekväm med att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
 • Organisationsförmåga – Verksamhetsledaren ska kunna se helheten (medlemmarnas behov, organisationens förutsättningar och kulturpolitiska strukturer) och utifrån den snabbt fatta beslut, planera och prioritera uppgifter på ett metodiskt sätt, effektivisera arbetet genom att fördela uppgifter i arbetsgruppen och sätta punkt.
 • Kunskap om de kulturpolitiska strukturerna i Sverige – Då de kulturpolitiska strukturerna i Sverige styr mycket av MCV:s arbete är det en fördel om den blivande verksamhetsledaren har kunskap om dessa.
 • Erfarenhet av att ansvara för en organisations budget – En viktig del av arbetet är att ansvara för budget och även om verksamhetsledaren kommer att lära sig mycket på plats ser vi det som en viktig erfarenhet att redan ha ansvarat för en organisations budget.
 • Förståelse och intresse för kultur – Det är viktigt att verksamhetsledaren känner ett personligt engagemang i det som händer i kulturlivet och är väldigt aktiv i kulturvärlden för att kunna styra MCV:s arbete i en riktning som tillgodoser medlemmarnas behov och bidrar till kulturlivet i Sverige.
 • Erfarenhet av att äska medel för verksamhet

Det är meriterande om du har följande kompetenser:

 • Branscherfarenhet från fria musiklivet
 • Datorvana
 • Föreningslivserfarenhet – Erfarenhet av ideella föreningar. Denna erfarenhet kan ha förvärvats genom att du är eller har varit aktiv medlem, styrelsemedlem eller anställd i en ideell förening.
 • Vana av representation/lobbyarbete – Det är meriterande om du kan tänka dig att ta en debatt i viktiga frågor för frilansmusiker och tillvarata medlemmarnas intressen.

Rekryteringsprocessen:
MCV strävar efter att få bort all form av diskriminering från rekryteringsprocessen som inleds med att du får fylla i ett ansökningsformulär där du, för oss som läser, är anonym. För de sökande som går vidare omfattar nästa steg ett arbetsprov följt av en kompetensbaserad intervju – och det är först inför det vi ser vem som ligger bakom respektive ansökan. Innan dess kommer vi inte att ta emot några personliga brev eller cv:n.
Intervjuerna kommer att äga rum under vecka 9 (24-27 februari) och besked om tillsättning av tjänsten lämnas till sökande under vecka 11 (8-13 mars).

Är du intresserad av att söka tjänsten som verksamhetsledare är du välkommen att ansöka senast den 16 februari genom att genom att gå in på den här länken: https://sv.surveymonkey.com/r/QJT5KWC

Anställningsvillkor

  • Omfattning: Heltid
  • Flexibilitet: Oreglerad arbetstid
  • Tillträde: 18 maj 2020 eller efter överenskommelse
  • Arbetsplats: Göteborg
  • Ansök senast: 16 februari 2020