Föreningsinfo

En ideell förening för fritt verksamma musiker

Musikcentrum Väst är en ideell förening för professionella fritt verksamma musiker i Sverige. Föreningen bildades 1977 som en del av av de konstnärliga Centrumbildningarna. Föreningen har omkring 700 medlemmar fördelade på cirka 300 artistprogram, i de flesta genrer.

Under 2011 bildade Musikcentrum Väst, tillsammans med sin systerorganisation Musikcentrum Öst, riksförbundet Musikcentrum Riks. Detta gör att vi kan agera med större tyngd och legitimitet för de fritt verksamma musikerna i hela landet.

Verksamheten drivs efter ett antal övergripande och långsiktiga mål:

  • Förmedla och skapa jobb för föreningens artister
  • Stärka Musikcentrum Västs medlemmars ställning på arbetsmarknaden
  • Vara en aktiv och stabil förening som tar till vara medlemmarnas intressen
  • Främja våra medlemmars villkor kulturpolitiskt
  • Marknadsföra och visa upp Musikcentrum Väst utåt med syfte att nå arrangörer, samarbetsparter och nya medlemmar
  • Initiera och samverka i projekt som är till gagn för våra medlemmar och musiklivet i stort
  • Utveckla och vara en aktiv medlem i riksförbundet

Styrelsen består år 2020 av: Henrik Wartel (ordförande), Johan Björklund, Lina Horner, Anna Heikkinen, Chinaski Nymark, Jonas Simonsson och Tormod Tvete Vik.


Styrelsemöte med avstånd i augusti 2020.


Dokument

Vår logga med svart text (jpg)
Vår logga med vitt text (png)
Senaste årsredovisningen
Våra stadgar